Oleme harjunud mõistma karjääri kui ametiredelit, mille astmetel üha kõrgemale tõusta, saades jooksupoisist firmajuhiks. Karjäärist rääkides kangastuvad silme ette tavaliselt filmides nähtud üliedukad mustades kostüümides portfellidega ringi käivad äriinimesed. Tänapäeval on karjääri mõiste aga oluliselt laienenud ning selle all ei mõelda enam sugugi ainult mööda üht redelit üles ronimist. Karjäär hõlmab tunduvalt rohkem aspekte, sinna alla kuulub eneseteostus, elukutsevalik, tööellu astumine, koolitustel osalemine, pensionile jäämine ja edasi tegelemine ka pensionieas. Seega on karjäär hoopis igaühe isiklik teekond, mis kujuneb elu jooksul tehtud valikute ja keskkonna koosmõjul.

Karjääriplaneerimine
Karjääri saab planeerida kahel tasandil – mainitud üldise isikliku teekonnana ning stereotüüpse arusaamisena sellest ehk arenguna ühe ameti raames. Karjääri planeerimiseks tuleb olla kursis haridusvõimaluste ja tööturul toimuvate muutustega. Olulised võtmesõnad on enesetäiendus ja kohanemisvõime. Igasuguse arengu jaoks on tarvis õppida uusi teadmisi või võtta kasutusele uusi vahendeid. Seoses tehnoloogia arenguga tuleb uusi vahendeid ja töövõtteid aina kiiremini juurde. Seega on oluline hoida end muutuvate oludega kursis, õppida neid tundma ja kasutama, et uutes oludes paremini hakkama saada. Karjääri planeerimisel on oluline analüüsida ka oma soove ja vajadusi ning end paremini tundma õppida, et langetada sobivamad valikud.

Edukaks karjääriplaneerimiseks on hea koostada karjääriplaan. Selle tegemise käigus tuleb end, oma soove ja vajadusi ning haridus- ja töövõimalusi põhjalikult analüüsida. Ei ole tarvis koostada ranget viisaastakuplaani, vaid paika seada lähemad ja kaugemad eesmärgid ning sammud, mida tuleb nende täitmiseks teha. Karjääriplaani koostamisel saad parema ülevaate oma praegusest elust, hariduse ja töö võimalustest ning plaan annab kindlama ettevalmistuse muutustega toimetulemiseks.

Karjääriplaani koostamisel võib julgelt lasta fantaasial lennata. See ei pea sugugi olema range Exceli tabel või punkthaaval kirja pandud konspekt, vaid see võib olla värviline mõttekaart, joonistus või oma eesmärkide täitmisest kirjutatud lugu. Ideede kogumiseks ja võibolla enda paremaks mõistmiseks võib julgelt arutada ka töökaaslaste või lähedastega.

Tasakaalus karjäär
Kuna karjääri ei vaadata tänapäeval enam ainult ametiredelil tõusmisena, vaid suure ja mitut elu osa hõlmava tervikuna, siis edukaks karjääriks tuleb neid osasid omavahel tasakaalus hoida. Ühte äärmusesse kaldudes jäävad teised osad tähelepanuta ning sellega kaasneb rahulolematus. Ka tabureti jalad peavad kõik olema ühekõrgused, et see püsti püsiks. Tänapäeval ei piisa edukaks karjääriks enam ainult kõrgest palgast, vaid oluline on rahulolu töökeskkonnaga ja tööalaste suhetega ning enesearenguvõimalused. Karjäär on omaette tervik suurema terviku ehk elu enda sees ning seega on vaja leida tasakaal ka isikliku ja tööelu vahel. Kindlasti ei ole elu kogu aeg harmoonias, kuid selle poole püüdlemiseks on vaja näha ja mõista seoseid elu osade vahel.

Allikas: www.rajaleidja.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid