Hotelliketi Jurys Inn poolt läbi viidud uuringus küsitleti kokku 2000 inimest eri vanusegruppidest ja selgus, et kõige õnnelikumad inimesed olid 68aastased. Nemad vastasid 9.5 punkti 10st, mis oli neli punkti üle keskmise õnnereitingu kõigis vanusegruppides.

Miks see nii on?

Selgus, et üle 60aastased inimesed olid õnnelikumad, sest nad olid oma eludega rohkem rahul ega tundnud enam, et peavad kellelegi muljet avaldama. 47 protsenti neist tunnistas hoopis, et neil on nüüd rohkem aega, et tegeleda asjadega, millega nad ise tegeleda tahavad.

Muide, 64 protsenti küsitlusele vastanutest tunnistas, et elu kõige stressirikkam aeg oli 30ndad ja 40ndad eluaastad, sest siis tuli toime tulla rahalise surve, lapsevanemaks olemisega kaasneva stressi ja erinevate karjäärimuredega.

Üleüldiselt tundsid üle 3/4 vastanutest, et vanus mängib õnne puhul suurt rolli ja 85% neist eeldavad, et tulevikus on nad veelgi õnnelikumad.

Allikas: Woman and Home