Ma vastasin nii:

Meie perekonnas on elust õppimise ja lapsevanemaks olemise alusteks lugupidamine ja usaldus. Ja me ei kasvatanud oma tütreid lugupidamise ja usaldusega mitte seetõttu, et meil oli silme ees mingi sihtmärk, kuidas nad peaksid välja tulema. Ma arvan, et kui selline siht on silme ees, siis välja tuleb just vastupidine. Me kohtlesime neid nii seetõttu, et me teeksime sama iga inimolevuse puhul ja see tundus õige asi, mida teha.

Meie Life Learning Magazine veebisaidil on sadu artikleid, mis käsitlevad laste ja noorte kasvamist usaldamise ja lugupidamise keskkonnas. Kuid meie perekonnas oli siinjuures veel arusaamine, et et meie lapsed ei olnud tooted, mida oleks meie soovide järgi vormitud, samuti vältisime sundi, manipuleerimist, häbistamist ja täiskasvanute privileege. Positiivses võtmes avaldus meetod muuhulgas selles, et see kaitses ja arendas nende kaasasündinud armastust õppimise vastu ja õpimotivatsiooni osas, toetas nende õigust uurida ja mõista, kes nad olid, ning pakkus neile vabadust ja võimalusi teha oma otsuseid ja valida, kellega nad soovivad läbi käia. Meie lugupidamine ja usaldus laste vastu ei olnud tingitud meie ootustest nende valikute suhtes — kas siis nüüd või hiljem täiskasvanuna — vaid seetõttu, et see oli õige asi, mida teha.

Koos oma usuga sellesse, et laste lugupidamisega kohtlemine on lihtsalt elementaarne inimlik käitumine, me lootsime, nagu enamik vanemaid, et meie tütred kasvavad üles tervete ja õnnelikena ning oskavad aru saada asjadest, mis on neile tähtsad. Siiski pole olemas ühtegi teadmiste kogumit ega kogemuste ja elukäikude kogumit, mis sobiks kõigile ja mis meie kiiresti muutuvas maailmas ei vananeks. Kuid kui lapsed elavad elu nende endi tingimuste järgi, ilma et püüaksid vastata kellegi teise ootustele, siis nad saavad olla edukad nende endi määratluse järgi. Seega me andsime oma tütardele traditsioonilised juured ja tiivad. Me tagasime neile koolivaba, toetava tingimusteta armastuse, usalduse ja lugupidamisega keskkonna. Olime kindlad, et see võimaldab neil edukalt toime tulla kõigega, millega nad elus kokku võivad puutuda. See oli õige asi, mida teha.

Allikas: Telegram