"Olete kõik väga oodatud siia kooli, hoidke oma kooli," sõnas tänasel 1. ja 12. klasside aktusel koolidirektor Toomas Pikhof. "Uskuge oma õpetajaid ning küsige nõu vanematelt, õdedelt ja vendadelt. Et täna alguse saanud kooliaastateks oleks palju rõõmu, teadke, et täna kätte antud aabits on alles algus tarkuse teel."

Direktor Pikhof mainis oma kõnes ka äsja sõlmitud Koolirahu lepingut ning sellele kirjutasid üheskoos alla koolijuht ja õpetajate ning õpilaste esindajad. Seejärel sai iga klass allkirjastada oma klassi koolirahu lepingu klassijuhataja tunnis. "See on üks prioriteetseid valdkondi meie koolis uuel õppeaastal. Et koolikeskkond oleks turvaline, positiivne ja sõbralik, et ei oleks vimma ja vaenu," tunnistab ta. "Minu jaoks on oluline, et lapsed saaksid õppida ilma hirmu tundmata."

Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.

Koolirahu lepingu kohaselt igaüks koolis:

  • märkab, kuulab ja tunnustab;
  • on salliv ja sõbralik;
  • osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
  • hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
  • annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.