Vanalinna Hariduskolleegiumis kasutatava viienda klassi matemaatikaõpikus on huvitav ülesanne, mis osadele inimestele võib tunduda ebaõiglasena, sest millegipärast saab hr Kuusk rohkem palka kui proua Kuusk. See viitab üsna selgelt naiste- ja meestevahelisele palgalõhele, probleemile, millega eestlased on Euroopas esirinnas.

Teistele inimestele võib see aga tunduda hariv, sest lisaks matemaatilise tehte lahendamisele saavad õpilased võimaluse arutada niivõrd ühiskonnakriitilise teema üle.

Õpik on aastast 2012, kuid sisu on ka praegu aktuaalne.

Mart Kalamees, Koolibri kirjastuse juhtivtoimetaja matemaatikas ja loodusainetes, ütleb ülesande kommentaariks, et konkreetne ülesanne, kus hr ja pr Kuuse palga erinevus on 24,6%, toetub 2013. aasta statistikale.

"Teise küsimuse esitamisel on lähtutud 2010. a. põhikooli matemaatika II astme pädevustest, sh analüüs ja arutelu."

Matemaatikapädevuses on kirjas, et II kooliastme õpilane oskab liigitada objekte ja nähtusi ning analüüsida ja kirjeldada neid mitme tunnuse järgi.

Statistikaamet teatab: "2013. aasta oktoobris oli naispalgatöötajate brutotunnitasu 24,8% madalam kui meespalgatöötajatel ja varasema aastaga võrreldes suurenes sooline palgalõhe 0,2 protsendipunkti."

Üks viienda klassi õpilase lapsevanem andis selle ülesande kohta oma kommentaari: "Lapsed lahendasid seda ülesannet tunnis iseseisvalt, kahjuks või õnneks nad ei arutanud seda. Ma küsisin, mis mu laps vastas. Ta ütles, et tema esimene mõte oli, et sellepärast sai rohkem palka, kuna ta on mees! Kuid vihikusse kirjutas, et võib-olla tegi mees rohkem tööd."

Lugejad, kas olete õpikutes ja töövihikutes ka teisi kummalisi ülesandeid kohanud? Jagage neid ka meiega naistekas@delfi.ee.