Raik-Hiio kirjutab:

"Olen aastaid imetlenud Toivo Tänavsuu isetut humanistlikku algatust ja fondi toetavaid inimesi. Ei teadnud, et kunagi võib mul endal seda abi vaja minna. Tänan Teid südamest, et saate mind aidata.
Minu haiguslugu on järgmine. Viis aastat tagasi sain metastaasidega neeruvähi diagnoosi. Tegu on selgerakulise kartsinoomse verevalanduste, nekroosi ja osalise sarkomatoidse transfomatsiooniga kasvajaga.

Olen läbinud kuus erinevat kirurgilist vahelesekkumist kõhukoopasse, kopsu ja nahka. Viimasel aastal avastati aga neeruvähi metastaasid kolmes erinevas aju sagaras. Neist kahte oli võimalik kiiritada moodsa stereotaktilise aparaadiga Ülikooli kliinikumis, aga väikeajus leiduvaid ja suurenevaid koldeid pole võimalik kiiritada.

Olen saanud ka aasta jagu bioloogilist ravi, mille tulemusena minu kehatüves olev pahaloomuline protsess on peetunud, laboratoorsed analüüsid on muutusteta. Seni olen pidevalt tegelenud oma erialaga patoloogia emeriitprofessorina ja osalenud ühiskondlikus arutelus päevakajaliste küsimuste üle.

Ma olen äärmiselt tänulik erakordselt kõrge tasemega kirurgidele dr. Olavi Tammikule ja dr. Tanel Laisaarele, kes on mind opereerinud, samuti minu raviarstile dr. Peeter Padrikule, kelle professionaalne hoolitsus on aidanud mul tänase päevani vastu pidada. Tänan ka kõiki teisi Ülikooli Kliinikumi spetsialiste, kes on teostanud minu ravi.

Loodan, et uus kallihinnaline, kolmandas-neljandas ravietapis olevaid haigeid Haigekassa poolt mittetoetav ravim aitab pikendada minu töövõimelist eluperioodi. Minu tänuga ühinevad abikaasa Marika, kolm last, 12 lapselast ja 5 lapselapselast."

Milleks on vähiravifond? Ikka selleks, et inimesed saaksid kauem veeta täisväärtuslikku aega oma lähedaste keskel. Kingi Raik-Hiiole ja teistele Eesti vähihaigetele lootus ja võimalus: www.kingitudelu.ee/annetajale