Ühed inimesed on seisukohal, et pingutama peab kolleegide, ülemuste või klientide heakskiidu saavutamiseks. Kui aga püüdlusi keegi ei hinda, ei tahagi enam eriti initsiatiivi näidata. Teisi aga tiivustab töö tulemus iseenesest ning nendel pole midagi selle vastu, et töötada rohkem ja paremini lihtsalt niisama.

Kui töös puudub mitmekesisus, on suurem tõenäosus tunda negatiivseid emotsioone ning neisse suhtutaksegi kui väsimusse. Kui aga kõiki töid ei ole võimalik täita vahendite ja aja puudumise tõttu, tekib jõuetuse tunne, mis süvenedes kutsub esile kurnatuse.

Järgnevalt on ära toodud erinevad väsimuse tüübid: