Kelly Campbell, California osariigi ülikooli psühholoogia professor sõnab: „Petmise juures on oluline ka see, kuidas suhtes antud tegevust defineeritakse. Mehi ärritab enamasti rohkem füüsiline petmine, naisi häirib väga ka emotsionaalne. Kuidas me siis teame, kust jooksevad piirid?“

Punased ohumärgid, mida tasub tähele panna:

Madal kohusetunne ja suutmatus teha kompromisse

Campbell sõnab: „Enamik inimesi, kes ei ole head kompromissi tegijad ja kellel on nõrk kohusetunne, petavad suurema tõenäosusega. Sa võid teha 10-minutilise testi väljaandes Psychology Today, et näha millised on sinu ja su partneri iseloomujooned ja mida see teievahelise suhte kohta ütleb.

Sinu ja su partneri elud pole tugevalt läbi põimunud

"Kui sul on tunne, et sa pole igapäevaselt oma partneri eluga tihedalt seotud, siis see on ohumärk“ ütleb Campbell. „Kas te arutate kokku saades tähendusrikkalt oma elu või hoiate asju pigem enda teada? See annab aimu, kui avatud ja siirad te üksteisega tegelikult olete.“

Sa näed kaaslase eripärasid vigadena

Kuigi vastandid tõmbuvad, siis suhte pikemas perspektiivis see väide niivõrd vett ei pea. „Võib ju paista, et teise erinevused toovad suhtesse mõnusa tasakaalu, aga aegamööda ilmeb siiski, et liiga suurtest erinevustest kasvavad välja probleemsed aspektid.“

Su partner on nartsissistlik

Tähelepanuta ei saa jätta, kui su partneri käitumine suhte arenedes suuresti muutub. „Nartsissistlikute omadustega inimestel puudub empaatiavõime, aga neil on väga suur tähelepanuvajadus. Kui sa paned tähele, et su kaaslane veedab näiteks restoranis ettekandjaga flirtides liiga palju aega või võtab tunde, et endast netti üles laadida „ideaalset selfiet“, siis see viitab sügavamatele probleemidele temas endas,“ väidab Campbell.

Vajadus oma tegusi põhjendada

Petmiste juurpõhjuseid on mitmeid, aga Campbelli sõnul jagunevad need üldiselt kolme kategooriasse: individuaalsed, suhtest tulenevad ja olukorrast tingitud. Fraas ’korra petja, alati petja’ viitab individuaalsetele põhjustele. Samuti mängib rolli isiku iseloom, religioosne ja poliitiline taust ning sugu.

On ka olukordi, kus petmine toimub, sest suhte üks osapooltest pole sellega rahul. „Uuringud väidavad, et õnnetus, konfliktses ja/või seksuaalsetele ootustele mitte vastavas suhtes tõuseb riski petmisele. Samuti, kui inimesed on erinevad iseloomu ja näiteks haridusetaseme poolest, seda suurema tõenäosusega võib suhtes petmist esineda,“ usub Campbell.

Siiski, mõnikord on petmine lihtsalt tingitud olukorrast. Sellisel juhul võib petja rolli sattuda keegi, kellel tegelikult pole petjale omaseid jooni. Rolli võib mängida keskkonna vahetus, näiteks uus töökeskkond, kolimine või uued tutvused – need kõik võivad petmiseni viia.

Mis saab edasi?

Seega, su parter pettis sind ja su südames laiutab sügav auk. Kas sa üritad suhet päästa või otsustad selle lõpetada? Campbell ütleb, et on normaalne oma partnerilt uurida, miks ta pettis, kuid detailidesse laskumine pole vajalik. „Ilma suurema hukkamõistuta võib küsida, miks see juhtus. Kas asi on sinus, suhtes või petjas endas? Liigselt süüdistamata on suurem võimalus, et su partner end avab ega sulgu endasse ja sa kuuled ka vastuseid, mis aitavad sul olukorras selgusele jõuda.“

Pole mõtet päästa suhtet, kus petja ei ole valmis koostööks ja ausaks vestluseks

Juhul, kui sinus on säilinud soov suhet endiselt päästa, siis tuleb kindlasti võtta arvesse, kas petja oma tegu kahetseb. Olukord, kus ainult sina juhtunut üles tood ja seda parandada soovid, pole tervislik. Samuti, kui on ühine soov peale petmist suhtega jätkata, siis ei tohiks seda igas tulevases tülis enam üles tõmmata, sest siis pole tervenemine lihtsalt võimalik. Mõtle hoolega, kas sa oled inimene, kes on valmis andestama ja taas usaldama?

Lõpetuseks paneb Campbell lugejatele südamele: „Praegu on aeg mõelda üle oma väärtushinnangud. Petmine viitab sellele, et sinu kaaslase vajadused suhtes polnud täidetud, aga kas sinu omad olid? Milline on sinu enesehinnang ja kas sa tead, mida sa tegelikult väärt oled?“

Allikas: My Domaine