Kui jah, siis siin on mõned märgid, mis edaspidi aitavad sul võltse inimesi headest eristada:

Austus versus üleolek

Head ja siirad inimesed kohtlevad kõiki samasuguse austusega. Nad ei põlga teisi inimesi ega hakka neid tahtlikult alandama, et oma üleolekut näidata. Võltsid inimesed austavad ainult neid inimesi, kes neile kasulikud on.

Loomulikkus versus pealiskaudsus

Siiraste kavatsustega inimesed ei katsu kõigile muljet avaldada. Nad tunnevad end hästi sellistena nagu nad on ja ei murra oma pead selle üle, mida teised neist arvavad. Võltsid inimesed aga kalduvad arvama, et nad on inimesed, keda keegi asendada ei saa. Nad tahavad näidata end alati paremas valguses ja avaldada iga hinna eest teistele muljet.

Tagasihoidlikkus versus silmapaistvus

Siiraste kavatsustega inimestele ei valmista mingit probleemi veeta mõnikord aega üksi ja olla omaette. Vastupidi, nad leiavad aega, et tegeleda sellega, mis neile meeldib. Võltsid inimesed aga tahavad kogu aeg olla teiste tähelepanu objektiks, sest nende arvates peab maakera keerlema ümber nende isiku.

Alandlik meel versus uhkustamine

Heade kavatsustega inimestel pole kombeks uhkustada, nad ei räägi oma vägitegudest ega edust, mis neid töö juures saadab. Nad jäävad alati tagasihoidlikeks, kui asi puudutab nende endi isikut ja ei tunne vajadust näidata kogu maailmale seda, mida nad on korda saatnud. Võltsid inimesed aga räägivad kõigest ja kõigile ilma valimata.

Siirus versus kahepalgelisus

Kui neil on midagi öelda, siis räägivad heade kavastustega inimesed sellest otse. Nad on otsekohesed oma arvamustest rääkides ja väljendavad end ausalt. Võltsid inimesed on aga kuulsad oma kahepalgelise loomuse poolest. Nad räägivad teistest taga, näo ees aga naeratavad ja katsuvad end meeldivaks teha.

Lubadustest kinnipidamine versus lubaduste rikkumine

Heade kavatsustega inimesed annavad alati endast parima selleks, et oma lubadustest kinni pidada, vastupidiselt võltsidele inimestele, kes leiavad alati vabadusi, et mitte teha seda, mida nad on lubanud. Võltsid inimesed leiavad alati vabandusi, kui asi neile huvi ei paku või kasulik ei ole.

Heasoovlikkus versus pahatahtlikkus

Heade kavatsustega inimestele ei valmista probleemi teiste töö imetlemine. Nad kiidavad teisi nende saavutuste eest, nad on alati valmis teiste pealt õppima. Nad teavad, et mitte keegi ei ole täiuslik ja ei pea ka iseennast teistest tähtsamaks ega paremaks. Võltsid inimesed aga tahavad olla teistest paremad ja otsivad sageli teistes vigu. Lisaks sellele, et kogu päeva nad ainult tegelevad teiste kritiseerimisega, tunnevad nad ka südamepõhjas rõõmu, kui keegi peaks midagi valesti tegema.

Empaatia versus egoism

Heade kavatsustega inimesed on oma loomult heatahtlikud ja näitavad seda kõigile välja. Nad hoolitsevad selle eest, et kõik end hästi tunneksid, midagi vastu ootamata. Võltsid inimesed aga näitavad oma meeldivat külge üksnes nendele, kellest nad kasu saavad lõigata. Kui nad peaksid ka kellelegi teene osutama, siis räägivad nad sellest hiljem kõigile.

Allikas: Kodused Lood