“Uue aasta algus on ideaalne võimalus aeg maha võtta ja analüüsida iseennast ning oma eesmärke. Kuidas aga olla kindel, et sa sead endale realistlikud eesmärgid, mis toovad kaasa püsivaid muutuseid, selle asemel, et lihtsalt vooluga kaasa minna ja vältimatult pettumust tunda?” soovitab mõelda Soomre, kes on läbi viinud kaugelt üle tuhande meeskonnatööteemalise koolituse ja kasutab Belbini teooriat oma koolitustel.

Kõik algab sinust endast

Soomre sõnul jäävad paljud uue aasta lubadused unarusse, sest sa mängid oma teise „mina” rolli — kedagi, kes ei kurda, kui ta peab tund aega varem üles tõusma, ja ei tunne vajadust asju edasi lükata. Kui sa ignoreerid muudatusi tehes peategelase (enda) iseloomuomadusi, võid sa tahtmatult sattuda olukorda, kus põrumine on paratamatu.

Selgete ja saavutatavate eesmärkide seadmine saab alguse iseenda mõistmisest ja aktsepteerimisest. Eesmärkide püstitamine ja nende suunas töötamine arendab su eneseteadlikkust, mis omakorda suurendab su võimalusi realistlikke eesmärke seada ja saavutada.

Jää positiivseks

Me kõik oleme edukamad, kui meid julgustatakse ja meie positiivset käitumist toetatakse — see pakub kõige kindlamat vundamenti muutusteks, arenguks ja kasvamiseks. Soomre rõhutab, et kui sa suudad oma tugevused kindlaks teha ja väärtustad seda, mida sa juba hästi teed, oled sa tugevamas positsioonis uute ülesannete vastu võtmiseks.

Leia inimesed, kes sind aitavad

Mis juhtub, kui sa ei tea, kust alustada? Või kui sa alustad valedel eeldustel? “Meil kõigil on ettekujutus endast, mis võib olla erinev sellest, kuidas teised meid näevad. See, kuidas me ennast näeme, võib hägustada meie arusaama eesmärkide tähtsusest ja meie hinnangut nende eesmärkide seadmisel,” selgitab Soomre.

Meil võib olla püüdlusi, mis põhinevad ebatäpsel enesenägemisel. See juhib meid täiesti vales suunas ja viib varem või hiljem pettumusteni. Mõtle näiteks mõnele valdkonna eksperdile, kes tahab oma meeskonda juhtida. Eesmärk võib inimestele ja meeskonnale seatud olla, aga kas see on ka realistlik? Kas see soov põhineb arusaamal meeskonnaliikmete tugevustest ja võimetest? Või nähakse seda lihtsalt kui järgmist sammu, hoolimata konkreetsete inimeste tugevustest ja nõrkustest? Kas inimesed hakkavad nautima oma (uut) rolli? Kas nad saavad selle eesmärgi täitmisega hakkama … ja hindavad oma saavutust kõrgelt, kui nad eesmärgini jõuavad?

Õnneks on lahendus olemas. Soomre selgitab, et Belbini meeskonnarollide mudel on hästi toimiv meetod, mis aitab suurendada inimese teadlikkust nii enda kui teiste tugevatest ja nõrkadest külgedest ning võimaldab seeläbi oma tugevusi tööl parimal moel rakendada. Belbini meetod põhineb inimese enesehinnangul ja teistelt küsitaval tagasisidel. Just see viimane pakub võimaluse leida üles oma varjatud tugevused, oskused ja võimed.

Laias laastus jagunevad lubajad kolmeks:

· Igavene optimist, kes lubab liiga palju ega jõua neid lubadusi ealeski täita, ning kelle planeeritud muutused ei jõua jaanuarist kaugemale.

· Küünik, kes ei pea kogu sellest asjast lugu — uus aasta on ju lihtsalt hetk järjekordse loojangu ja uue päeva vahel.

· Natuke mõlemat – sa tahad teha tõelisi muudatusi, aga leiad, et su edu on aastast aastasse muutlik.

Soomre kinnitab, et küünikutel tasub kõrva taha panna, et isegi kui 1. jaanuar on lihtsalt järjekordne päev kalendris, toob eesmärkide poole püüdlemine uusi arenguid nii meie isiklikku kui ka tööellu ja on ülioluline meie kõigi heaolu jaoks. “Eesmärkide poole püüdlemine annab tegevust ja aktiveerib ajus mõnualad. Muutuste aktsepteerimine on osa arengust ja kasvamisest — see julgustab kohanema ja aitab näha kaugemale hetkeolukorrast,” ütleb ta.

Jaga oma ideid ja suurenda oma võimalusi edu saavutada

Eesmärgid ei ole ainult inimesele endale — need aitavad ka suhteid luua. Me saame otsida inimesi, kes tahavad sama eesmärgi nimel pingutada, küsida neilt tagasisidet ja julgustust ning saada inspiratsiooni neilt, kes on sarnased eesmärgid juba varasemalt saavutanud.

“Kui meeskond peab tegema ühise eesmärgi nimel koostööd, on edu kõige tõenäolisem siis, kui need eesmärgid on ühildatud isiklike eesmärkidega. See tähendab, et on tähtis välja uurida (selle asemel, et eeldada), mille nimel iga inimene meeskonnas töötab, mida ta isiklikult soovib saavutada,” toob Soomre välja.