Siit leiad 6 kiiret nippi, millele mõelda, et võita sõpru ja mõjutada inimesi.

1. Inimene ise mõtleb tõelisele põhjusele. Seda polegi tarvis rõhutada. Kuid me kõik, olles südamepõhjas idealistid, armastame mõelda põhjustele, mis kõlaksid hästi. Nii et, kui soovid inimeste meelt muuta, pead toetuma üllastele motiividele.

2. Oota lõpliku otsusega mõni päev ja mõtle veel kord järele.

3. Ainus aus teguviis on lepingust kinnipidamine.

4. Ükski asi ei mõju igas olukorras – ja ükski asi ei mõju kõigile inimestele. Kui oled rahul seniste tulemustega, milleks siis taktikat muuta? Kui pole rahul, miks siis mitte katsetada?

5. Inimesed on ausad ja tahavad täita oma kohustusi. Erandeid tuleb võrdlemisi harva ette ja ma olen veendunud, et ka petisekalduvustega inimene toimib enamasti soovitaval kombel, kui annad talle tunda, et pead teda ausaks, otsekoheseks ja õiglaseks.

6. Tugine õilsatele motiividele!