Alustame lihtsamast, leia pildilt T- täht!

Kas leidsid? Kaua sul aega läks? T-täht asub siin:

Proovime uuesti, sel korral aga pane tähele, T-täht pole punane!

Kas leidsid? Kui ei, siis siin see on!

Selle lihtsa testi koostas Johns Hopkinsi ülikool, mille tulemused demonstreerivad seda, et kui inimestele antakse enne õppimist piisavalt aega ja infot, mida neil info läbitöötamisel ignoreerida tuleks, suudavad nad efektiivsemalt ja kiiremini infot koguda. Teadmine, mida pole vaja otsida, võib osutuda vägagi abistavaks. Lisaks näitab antud test ka seda, et võimekus ignoreerida aitab muudele asjadele rohkem tähelepanu pöörata.