Vandumine

Kui muidu arvatakse, et vandumine ja koledate sõnade ütlemine viitab väikesele intelligentsile, siis uuring, mis avaldati allikas Language Studies, lükkab selle ümber. Väidetavalt on vandumine pigem kõrge intelligentsiga inimestele omane, just nende laia sõnavara tõttu. Iseasi muidugi, kas seda ikka tasub kõigi kuuldes teha...

Riski võtmine

Mitmed uuringud kinnitavad, et need inimesed, kes julgevad väljuda oma mugavustsoonist ja katsetada midagi uut ning riskida erineavate asjadega, on intelligentsed. Nad kaaluvad oma peas plusse ja miinuseid ning analüüsi põhjal otsustavad nad riski võtta. On aga suur vahe, kas riski võtmisel on seda kaalutud või mitte. Pea ees tundmatus kohas vette hüppamine kõrgele intelligentsusele ei viita, ehkki tegu on samuti riski võtmisega.

Laiskus

Ühes Florida ülikoolis tehtud uuringus selgus, et targad inimesed on tihtipeale laisad, sest neil ei ole raskusi pikalt niisama istuda ja mõelda. Ka on neil korralik keskendumisvõime ja nad suudavad pikalt oma tähelepanu ühel kindlal asjal hoida.

Ärevus

New Yorgi osariigis viidi ühes meditsiiniasutuses läbi uurmus, mille tulemuseks oli, et need inimesed, kes kannatavad ärevuse käes, on kõrgema intelligentsiga.

Allikas: YourTango