1. Te tutvusite ja/või abiellusite väga noorelt (või liiga vanalt)

Professor Nicholas Wolfinger'i järgi on ideaalne vanus abiellumiseks 20. eluaastates. Uuringutulemused lasevad oletada, et nendel paaridel, kes on abiellunud või leidnud teineteist kas teismelistena või siis peale 35. eluaastat, on risk lahku minna palju suurem, kui neil, kelle suhe saab alguse 20. eluaastatel ja 30. eluaastate alguses. Teismeliste paaride lahku minemise risk ühel või teisel hetkel on eriti kõrge.

2. Te olete kooli pooleli jätnud

Beebibuumerite põlvkonda uurinud teadlased avastasid, et lahutuse risk oli palju madalam haritud inimeste seas. Vähemalt pooled lahutatutest olid jätnud kooli pooleli.

3. Sinu elukaaslane ei tööta täiskohaga

Harvardi ülikooli poolt läbiviidud uuringus, mis avaldati 2016. aastal väljaandes American Sociological Review, väidetakse, et see pole mitte raha, mis viib lahutuseni, vaid tööl käimine. Uuringust selgub, et kui mehel ei olnud täiskohaga tööd, oli paaril 3,3% suurem risk lahku minna. See on tõestus, et mehe stereotüüp, kes peab peret üleval pidama ja raha koju tooma, on ikka veel üsna juurdunud.

4. Te ei räägi probleemidest ja väldite tülisid

Suhtlemisepuudus on kõige suurem lahku minemise põhjus.

5. Te olete noored ja emotsionaalselt liiga sõltuvad

Liigne sõltuvus lõhub paarisuhet. Vähemalt nii väidab üks uuring, mille tulemused avaldati ajakirjas Journal of Personality and Social Psychology. Uurijad jälgisid 13 aasta jooksul 168 paari elu, et näha, millised märgid viitavad õnnelikule kooselule ja millised märgid ennustavad ette lahutust. Liigne sõltuvus suhte alguses võis ennustada ette hilisemat lahutust.

6. Teie vanemad on lahutatud

Uuringud on tõestanud, et kui teie vanemad on lahutatud, siis on risk, et sinu suhe lõppeb samuti lahku minemisega, suurem. Ajakirjas Psychology Today avaldatud uurimistöö järgi on naisel, kelle vanemad on lahku läinud, 69% suurem risk ka ise lahku minna.

7. Sa räägid oma suhtest halvasti

Uuringud on näidanud, et nendel paaridel, kes räägivad oma suhtest halvasti, on lahku minemise risk kõrge. Uuringute käigus vaadati, kui palju paarid kasutavad endist rääkides sõna "meie", kui suur oli nende omavaheline lähedus, kui palju oli see suhe neile pettumust valmistanud ja kuidas nad teineteist kirjeldasid.

Allikas: Kodused Lood