Kui hetkel on teie suhtes keerulised lood olnud, siis uuri välja, kas tegu on ajutise tagasilöögiga ja kas mehel on siiski muidu teie suhtega tõsi taga. Sest kui muidu üldiselt vastavad need järgnevad märgid tema puhul tõele, on mõistlik madalseisust koos üle saada ja mitte lahku minna.