Pead vastama kahele alljärgnevale küsimusele, mis Virginia ülikooli läbiviidud uuringu kohaselt aitavad ennustada abielukvaliteeti ja tugevust.

Uuringus esitati 4242 paarile kaks lihtsalt küsimust:

1. Kui õnnelik sa oma abielus oled ja kui õnnelik sa oleksid, kui sa poleks antud abielus?

2. Mis sa arvad, kuidas su partner esimesele küsimusele vastaks?

Kuus aastat pärast küsimuste küsimist vaadati, kuidas paaride elu läinud on.

Paljud paarid, kes ütlesid, et nad oleksid ikka sama õnnelikud, kui nad abielus poleks, lahutasid. 40,9% vastanutest suutsid õigesti ennustada, mida nende partner vastaks. Seega üle pooltest paaridest polnud teineteisega samal arvamusel. Selgus, et neljandikul paaridest, kes uuringus osalesid, olid tõsised lahknevused, millest nad ise teadlikud polnudki.

Seega, kui sa pole veel abielus, võivad need kaks küsimust katastroofi ära hoida!

Allikas: YourTango