Testi tegemine on äärmiselt lihtne kuid vastused aitavad sind lähemale tugevamale paarisuhtele! Kuidas see käib?

Vali vastusevariandiks täht, mis sind kõige paremini kirjeldab. Täht, mida kõige rohkem kokku valisid, annab aimu, milline sa suhtes olles oled.

1. Eelmistes suhetes on sind kirjeldatud…

a) armastavana, aga klammerduvana
b) armastavana, aga laisana
c) iseseisvana — vahel liiga