Tegemist on sõpradega, kes ütlevad sulle halvasti. Kes teevad sulle alavääristavaid märkuseid. Kellele sa pead aru andma. Ja kellel ei ole kunagi aega sinu jaoks, kui sul on neid vaja. Aga kes nõuavad, et sinul alati nende jaoks aega oleks.

Loomulikult pole alati võimalik olla oma sõprade jaoks vaba, meil kõigil on oma kohustused ja pereelu. Aga solvavad märkused ja teise tahtlik haavamine tekitab küsimusi. Kui suhtes puudub võrdsus ja tasakaal, siis on tegemist mürgise sõprussuhtega.

Ebavõrdsus suhtes

Sa annad palju, aga vastu saad vähe. Selline käitumine tõestab, et see suhe ei ole normaalne. Võrdsus on sõpruses oluline. Sa peaksid tundma, et sind austatakse ja toetatakse nii nagu sinagi teda toetad ja austad. Kui suhe on tasakaalust väljas, muutub see ruttu koormavaks.

Käitumismuutused

Mingil määral on normaalne, et meie hoiak või mõtteviis muutub elu jooksul. Kui need muutused on positiivset laadi, siis on see hea. Kui aga sõnad ja teod ei ole enam vastavuses väärtushinnangutega, on midagi valesti. On inimesi, kes võivad tõugata teisi halvale teele.

Teise inimese idealiseerimine

Ilus on kaitsta oma sõpra. Aga pidev kaitsmine lähedaste konstruktiivse kriitika eest või lausa teise inimese ülistamine peaks tegema pigem valvsaks. Ka sõprade vahelises suhtes on kiindumust ja sellepärast on teinekord raske aru saada, kui idealiseerimine muutub probleemseks. Tähtis on näha inimesi sellistena nagu nad on, kõigi oma heade ja halbade külgedega. Ei tohi ka eitada või minimaliseerida nende halbu tegusid.

Liigne negatiivsus

On inimesi, kes ei oska näha seda, mis hästi läheb. Nendest õhkub negatiivsust ja nad tirivad ka teisi allapoole. Ja lihtsalt sellepärast, et sa oled sellise inimese sõber, ei pea sa tema negatiivsust taluma. See muutub ühel hetkel sulle koormavaks ja võib tekitada masendust.

Tavaliselt selline inimene ei kuula isegi sinu nõuandeid ja soovitusi. Tõeline sõprus seisneb reaalsuse jagamises. Mürgine sõber aga katsub teist panna oma reaalsusesse, mida ei saa jagada, kus puudub tegutsemivõime ning kus ainuke otsustaja on tema ise.

Pidev kriitika

  • Sa ei tohiks nii teha!
  • Sa oleksid pidanud nii ütlema!
  • Miks sa nii ei tee?

Paljud sellised soovitused ja märkused võivad paista heade nõuannetena sõbra poolt, aga tegelikult on tegemist pideva ja halva kriitikaga, mis vähendab su enesekindlust ning mõjub alavääristavalt. Sellised pealtnäha süütud märkused võivad teha väga palju halba. Inimene ei tunne enam end hästi ja hakkab rohkem oma isiklikku elu varjama.

Hirm teise arvamuse ees

Sõbraga koos olles peaksid sa tundma end austatuna ja mõistetuna. Sõprade vahel on tõeline usaldus. Kui seda usaldust enam ei ole, siis pole see suhe normaalne. Kõik seisneb jagamises. Kui sa ei suuda enam rääkida, kartusest, et teine sind hukka mõistab, siis on see suhe sinu jaoks halb.

Allikas: Kodused Lood