• Äikse lähenedes või kodust lahkudes lülita elektriseadmed välja.
  • Ära tee ahju ega pliidi alla tuld, sest suits juhib hästi elektrit. samal põhjusel väldi äikese ajal õues lõkke tegemist.
  • Korista hoov lahtistest esemetest ja sulge aknad, sest äikese ajal võib olla tugev tuul.
  • Ära mine tugeva tuulega ka elektriliinide lähedusse — puud võivad liinidele kukkuda ja see on väga ohtlik.
  • Ära varju puude alla, vaid otsi lagedam ja nõgusam koht ja eriti tuleb vältida lehtpuid, kuna neid tabab välk kõige sagedamini.