Võib-olla kaldud just sina oma tundeid endale hoidma ning partner omakorda üritab sind end avama panna, iseäranis kui tekib mõni probleem? Kui nõnda, soovitavad uuringujäreldused leida sul võimalusi emotsioonide väljendamise tõrgetest läbi murda. Teisalt võib see olla just partner, kes kaldub raskuste tekkides taanduma. Kuidas saaksid veenda oma partnerit olema avatum ja ausam?