Ly Aaslaid kirjeldab oma 18-aastase venna Tony ravikäiku, märgib, et Eestis seljaaju kasvajaga noormeest ravida ei õnnestu. Saksamaalt on aga leitud arst, kes on valmis opereerima, edu kindlustamiseks tuleb seda teha aga hetkegi kaotamata.

Miks ei soostu aga Eesti haigekassa noormehe ravi rahastama? Osutub, et haigekassa on teemaga kursis.

"Seljaaju kasvajaga noormehe ravi tasumiseks võinuks raha taotleda ka haigekassalt, kuid haigekassa ei ole seni saanud selleks avaldust," ütles haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink Delfile.

Tema sõnul uurisid noormehe lähedased teisipäeva õhtul välismaise ravi rahastamise kohta. Miks taotlus esitamata jäi, pole esialgu selge.

Varem on kiirematel juhtudel sellised taotlused läbi vaadatud ühe ööpäevaga, aga see ei tähenda, et säärast kiirust võiks kindla peale ka Tony Aaslaiu puhul oodata - see sõltub näiteks sellest, kas tekib lisaküsimusi.

Haigekassa veebilehel tuuakse välja, et otsus välisriiki suunamise osas tehakse toetudes Eesti erialaarstide konsiiliumi hinnangu järgi. Konsiiliumi otsuse saamiseks tuleb pöörduda patsiendi raviarsti poole, kes koostab konsiiliumi otsuse, milles osaleb vähemalt kaks eriarsti, kes hindavad taotletava teenuse vastavust kriteeriumitele.

Täna hommikuks oli otsitav summa annetajate abiga kokku saadud. Raha kogumise alguses lubas perekond, et kõik, mis üle jääb, annetatakse Eesti vähiliidule.