„Kaasaegsed uurimistööd on näidanud, et lapse jaoks on oluline kiindumussuhe mõlema vanemaga. Ka vanemate lahus olles on oluline säilitada tugev side mõlema täiskasvanuga. Tihtipeale on vanemate vahelised kohustused ebavõrdselt jaotunud, mis loovad aluse tülidele nii kooselu ajal kui ka selle lõppemisel. Seetõttu soovime tõsta ühiskonnas teadlikkust, kuidas vanemlust korraldada võrdsematel alustel,“ ütles konverentsi peakorraldaja, MTÜ Lapsele Vanemad esimees Elo Madissoon.

Võrdse vanemluse konverents toimub veebiülekandena reedel, 19. novembril kl 9 kuni 17.30.

Konverentsi peaesineja on sotsiaaldemograaf dr Berkay Özcan (London School of Economics), kelle uurimistegevus jääb pereprotsesside (lahutus, abielu ja viljakus) ning laste ja majandustulemuste (säästud, tööjõud) ristumiskohta, et mõista sotsiaalset kihistumist.

Ettekannetega esinevad ka võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, riigikohtunik Kai Kullerkupp, perekonnaõiguse advokaat Helen Hääl, tuntud pereterapeudid ja pereteemadega tegelevate vabaühenduste esindajad. Konverentsi moderaator on ajakirja EMA peatoimetaja Merle Liivak. Üritus lõppeb vestluspaneeliga lapsevanemate võrdse vanemluse kogemuslugudest.

AJAKAVA:

9:00

Ülekande algus

9:15 Avasõnad sotsiaalkaitseminister

Signe Riisalo

9:30

“Vanemlus numbrites”, Anet Müürsoo,

statistikaamet

10:00 “Family Policies, Parental

Separation and Children’s Outcomes”, dr Berkay Özcan,

London School of Economics

10:30 “Mõlema vanema tähtsus

lapse jaoks”, Triin Kahre,

pereterapeut

11:00

"Praktilisi näiteid pöördumistest", Liisa Pakosta,

võrdõigusvolinik

11:30-11:45 Kohvipaus

11:45 “Eesti meeste hoiakutest

ja hinnangutest peresuhete kohta”, MTÜ Lasterikkad Isad

12:15

“Lapsevanema ülesannete omavaheline võrdne jagamine”, doula Ann Vool,

MTÜ Emale

12:45 “Käitumismustrite muutmine võrdse(ma) vanemluse suunas”, Kaia Kapsta-Forrester,

pereterapeut

13:15-14:00 Lõuna

14:00 "Miks paljud lapsed

jäävad pärast lahutust ühest vanemast kaugeks”, Ene Raudla,

pereterapeut

14:30

"Meeste võrdsus isana - kas tõesti vaid tühine seaduse säte?", Ühendus Isade Eest

MTÜ

15:00

"Lapse õigus võrdsele vanemlusele", Helen Hääl,

perekonnaõiguse advokaat

15:30

"Kohtu võimalused ja roll võrdse vanemluse tagamisel", Kai Kullerkupp,

riigikohtunik

16:00-16:15

Kohvipaus

16:15-17:30 Vestluspaneel

“Mida annab võrdne vanemlus lastele ja vanematele?”

Panelistid:

Ajuteadlane Jaan

Aru - isa, kes jagab kohustusi võrdselt teise vanemaga kooselus;

Perekonnaõiguse advokaat Õnneli

Matt - ema, kes kasvatab pärast lahkuminekut last 50/50 kahe kodu põhimõtte järgi;

Eeva Koplimets - ema, kes jagab kohustusi võrdselt teise emaga;

Anni - nooruk, kes elab 50/50 põhimõtte järgi kahe kodu vahel liikudes

Konverentsi korraldajateks on organisatsioonid Lapsele Vanemad MTÜ, Eesti Lepitajate Ühing, Ühendus Isade Eest MTÜ ja MTÜ Emale ning vabatahtlikud grupist „Virginia Woolf sind ei karda!“.