Briti Columbia ülikooli läbiviidud uuringus paluti 1000 vabatahtlikul järjestada fotod vastassoost isikutest. Nendel fotodel väljendasid mehed ja naised nelja emotsiooni – õnne, häbelikkust, uhkust ja neutraalsust. Tulemused näitasid, et naised hindasid oma fotodel naeratavaid mehi vähem atraktiivseteks. Samas kui mehed, kes tundusid olevat uhked või häbelikud, olid esikohal.

Kuigi teadlased ei ole täiesti kindlad, miks mõned naised peavad naeratavaid mehi vähem atraktiivseks, väidavad eksperdid, et see võib olla seotud soorollidega ja ühiskondlike konstruktsioonidega. UBC psühholoogiaosakonna professori Jessica Tracy sõnul on see, mida inimesed peavad atraktiivseks või ebaatraktiivseks, otseselt seotud aastatepikkuse evolutsiooni ja kultuurinormidega. Näiteks evolutsiooniteooriad viitavad sellele, et uhkus ja murettekitavad žestid esindavad pädevust, staatust, kaitset ja võimet oma perekonda ülal pidada. Kuna neid omadusi on soorollide osas traditsiooniliselt meestele omistatud, võivad tunda mõned naised eriti suurt tõmmet nende meeste vastu, kes uhkust ja häbelikkust välja näitavad.

Siiski on oluline märkida, et suhtlemisel tuleks kindlasti eelistada inimesi, kellega on lihtne rääkida, ja mis oleks parem viis sõbralikuna näida kui naeratus? Pealegi pole atraktiivsus ainus, millega inimesed kellegagi sidet luues või uut suhet alustades arvestavad.

Allikas: Health Digest