„2014. aastal tehtud Gallupi uuringu järgi käib maailmas tööl ligi kaks kolmanikku inimestest. Just nimelt „käib” tööl, ilma suurema entusiasmita, pühendumiseta, sest tööl puudub nende jaoks tähendus. Eesti pole selles osas muidugi erand, numbrid on umbes samad üle maailma,“ jagab psühholoog ning koolitaja Toivo Niiberg. Kuidas leida endas taas üles optimism ja töörõõm? Mida saab selleks teha sinu juht?