Karm statistika: küberkiusamist on kogenud kolmandik kutseõpilastest

 (5)
Kuidas käituda küberkiusamise korral?
Karm statistika: küberkiusamist on kogenud kolmandik kutseõpilastest
Foto: James Sutton/Unsplash

Iga teine kutseõpilane peab küberkiusamist tõsiseks probleemiks ja iga kolmas on sellega ise kokku puutunud, selgub ligi 450 kutsekooliõpilase ning vilistlase seas läbi viidud uuringust.

Kutsekooliõpilaste digipädevusi edendava Samsung Digi Pass koolitusprogrammi raames läbi viidud uuringu kohaselt tajub küberkiusamist Eesti ühiskonnas probleemina 97% kutsekooliõpilastest ja vilistlastest.

„Pooled vastanuist leiavad, et küberkiusamine ja -ahistamine on Eestis tõsine probleem ning vaid kolm protsenti arvab, et see pole üldse probleem,“ ütles uuringu läbiviija, Havas Estonia uuringute juht Mauri Sööt.

Digi Pass koolitusprogrammi juhi, Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere sõnul oskavad noored kaitsta oma seadmeid ja rakendada turvameetmeid, et vältida virtuaalseid riske. „Endiselt on probleem, kuidas kaitsta oma isikuandmeid ning osata arvestada ka teiste inimeste privaatsusega, et kaitsta end veebipettuste ja muude ohtude, sh küberkiusamise eest,“ lausus Laanpere.

Digioskuste uuringus osalesid vähemalt 15-aastased kutsehariduse omandajad ning vilistlased, kes on lõpetanud kutsekooli viimase kuue aasta jooksul. Küberkiusamise või -ahistamisega on isiklik kogemus igal kolmandal vastanul.

Seotud lood:

Tähelepanuväärne on uuringu läbiviija sõnul, et vanuseliselt on tegemist eelkõige noorema põlvkonna probleemiga. „Kui vähemalt 24-aastastest vastanutest on küberkiusamisega kokku puutunud 22 protsenti, siis nooremate seas on see ligi kaks korda laiemalt levinud ja küberkiusamist on kogenud 40 protsenti vastajatest. Sellest võib järeldada, et tegemist on kasvava probleemiga,“ selgitas Sööt.

„Küberkiusamine on kahtlemata ülemaailmne ja väga levinud probleem. Sotsiaalvõrgustikud ja veebisuhtlus võtavad enda alla suure osa noorte igapäevaelust ning seetõttu ei saa seda teemat eirata. Ühena maailma suurimatest tehnoloogiaettevõtetest peame vajalikuks tõstatada diskussiooni digimaailma varjukülgede kohta ja ennetada nii tõsisemaid tagajärgi. Seetõttu käsitleme turvalisuse ja küberhügieeni teemat ka Digi Pass kutsekooliõpilaste haridusprogrammis,“ märkis Samsung Electronicsi Digi Pass programmi juht Baltikumis Egle Tamelyte.

Samast uuringust selgus, et 45% nendest kutsekooliõpilastest ja vilistlastest, kellel on küberkiusamisega isiklik kogemus, on selle vastu ka midagi ette võtnud. Teisalt ei tea 18% probleemiga kokku puutunuist, kuidas küberkiusamisega võidelda.

Kommunikatsiooniagentuur Havas Estonia viis 2018. aastal Samsung Electronics Baltics tellimusel läbi digioskuste uuringu Eesti kutsekooliõpilaste ning vilistlaste hulgas, veebiküsitluses osales 448 vastajat.

Kuidas käituda küberkiusamise korral?

  • Blokeeri kiusaja suhtluskanalites.
  • Kopeeri halvustavad teated, et neid vajadusel hiljem tõenditena kasutada.
  • Teavita portaali pidajat kiusaja tegevusest (teise inimese nimele tehtud libakontod, sõimamine ja ähvardamine foorumites, võõraste piltide üles riputamine ja moonutamine vms).


Allikas: PPA