Testi, kui turvaline on sinu lapse koolitee

 (4)
Testi, kui turvaline on sinu lapse koolitee
Foto on illustreerivUnsplash.com

Alates tänasest, 1. novembrist saavad lapsevanemad esimest korda Eestis hinnata veebitesti abil oma laste koolitee turvalisust. Koolitee ohutuse teema on fookusesse tõstnud Seesam kindlustus koostöös Maanteeametiga.

Seesami turundusjuhi Tiia Pröömi sõnul on test loodud selleks, et iga lapsevanem saaks hinnata, kui ohutu on tema lapse koolitee, kuidas teatud ohte vältida ja mida saab vanem teha selleks, et lapse teekond kooli ja koju oleks turvalisem.

„Lapsevanema kohuseks on õigesti hinnata lapse kooli jõudmiseks vajalikku aega, et laps ei peaks kiirustama ja liiklust unustades end ohtu seadma. Kuigi paljud lapsed viiakse hommikul kooli autoga, tulevad nad päevasel ajal koolist koju enamasti iseseisvalt. Seetõttu ei tohi lapse iseseisvasse liiklemisse suhtuda pealiskaudselt,” rõhutas Prööm teema olulisust.

Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand tõi välja, et ligikaudu kolmveerand lastest satub õnnetusse linnas, kuna laps ei taju liiklust nii nagu täiskasvanud ega oska ohuolukorrale õigeaegselt reageerida.

„Lapsele on liikluses kõige ohtlikum sõidutee ületamisega seonduv. Sõidutee ohutumaks ületamiseks tuleb võimalusel valida sellised ületuskohad, mis on varustatud fooriga või kus sõidusuundade vahel paikneb ohutussaar ning kus ühes sõidusuunas ei oleks rohkem kui üks sõidurada, mis ühes etapis ületada tuleb. Samuti peab teeületuskoht olema mõlemas suunas väga hästi nähtav. Oluline on õpetada last kõnnitee ääres alati peatuma, vaatama ja veenduma, et sõidukid on peatunud,” märkis Heinrand.

Iga õppeaasta eel on vaja algklassi õpilastega koolitee läbi käia ning suunavate küsimuste abil võimalda ka lapsel endal rääkida, millele ta liikluses tähelepanu pöörab, milliseid ohte ta näeb ning kuidas ta käitub sõiduteed ületades. Lapsed aga ei pruugi kõiki ohte märgata, mistõttu on just lastevanematel oluline roll turvalisuse hindamisel. Koolitee turvalisuse testi saab täita novembrikuu jooksul veebikeskkonnas

Täida test SIIN!