Suuremad ettevõtmised lähevad Neitsil ja Kaaludel edukalt!

 (2)
Lõvi, Neitsi, Kaalud, Skorpion
Suuremad ettevõtmised lähevad Neitsil ja Kaaludel edukalt!
Scanpix

LÕVI

Nädal võib kujuneda üsna eriliseks hingelises ja tunnetuslikus plaanis — su alateadvuses, su hingesügavustes toimuvad aktiivsed protsessid. See võib väljenduda tohutus loomingulises inspiratsiooniplahvatuses kui ka rahutus ja kõikuvas meeleolus. Ka võid olla ülitundlik nii välise keskkonna, ilmastiku kui ka teiste inimeste energeetiliste väljade suhtes. Seega hoia eemale hädaldavatest tegelastest ja ürita rohkem viibida kaunites ja positiivse auraga paikades. Söö ja maga piisavalt ning ära kurna end mõnuainete ega ka ergutitega.
Ka võivad algaval nädalal suuremat rolli mängida saladused, varjatus, intriigid, asjade kadumine või kaotamine, inimsuhete keerulisus ja mitmeplaanilisus.

NEITSI

Algav nädal võib sulle just meeskonna- ja grupitöös väljakutse esitada. Sinu ja mingi grupi või rühma vahel võib toimuda mingi sündmus, mis paiskab korraks kõik segi. Võimalik, et meeskond või kollektiiv tahab sind endale allutada — aga sinu Ego ei saa sellega ju nõus olla! Või toimub midagi sarnast sinu ja su sõprade vahel. Võimalik on ka vastupidine variant — sa keeldud kooris koos teistega laulmast ja hakkad soleerima. Seega seisneb väljakutse selles, kuidas leida tasakaal enda ja grupi või sõpruskonna huvide vahel. Sulle võib tunduda, et endaks saab jääda vaid teisi „alla neelates“. Ürita siiski see tasakaal leida!
Teisel tasandil sobib nädal hästi kaugemate tulevikuplaanide tegemiseks.

KAALUD

Käes võib olla oluliste kulminatsioonide nädal, mil paljud ettevõtmised annavad konkreetseid tulemusi või ilmnevad asjade ja inimsuhete olulised ja tähenduslikud küljed. Isegi kui oled puhkusel, tunned vajadust enda ette uusi eesmärke ja sihte seada. Sinu vajadus saavutuste ja konkreetsete tulemuste järele suureneb — tahad ise protsesse juhtida ja suunata — tahad olla otsustaja ja juhtija. Samas, kui sul puudub sotsiaalne-ühiskondlik väljund ehk siis pole võimalust midagi olulist ette võtta, võid muutuda kamandavaks ja domineerivaks näiteks oma lähedaste suhtes.
Samas kui oled tööl või mingit olulist projekti läbi viimas, ole tähtsate otsuste tegemisel tähelepanelik. Nimelt võid midagi olulist kas märkamata jätta või lased end infomürast või lausa valeinfost eksiteele viia.

SKORPION

Tulemas on suurepärane nädal, mil Skorpionis liikuv Saturn on haaratud ülivõimsasse Suurde Trigooni! Niisiis on käes nädal, mil sul on harukordne võimalus teha oma elus mingi oluline läbimurre, saada üle surnud punktist. Parim nädal muudatuste tegemiseks, vigade paranduseks, uute ettevõtmiste alustamiseks. Kõik see, millega nüüd alustad, saab kaasa võimsa energeetilise potentsiaali, mis viib kiiremini edu ja tunnustuseni. Nädal annab võimaluse tegutseda efektiivselt ja viljakalt, mis toob kaasa positiivseid muudatusi ja kiiret edasiliikumist.
Samas on ka oht millegiga üle pingutada, näha asju valedes proportsioonides. Sinus võib tekkida veendumus, et vaid sinu ideed on need ainuõiged ja üritad neid teistele peale suruda.
Võid ka ise langeda propaganda ja ajupesu ohvriks.