Armastuse tahud ja tasemed

 (15)
Armastuse tahud ja tasemed
Corbis/Scanpix

“Enamik näeb armastust "olla armastatud" valguses… Üks, mida mehed kasutavad, on edu saavutamine - olla nii võimas ja rikas kui ühiskonna seatud piirid vähegi lubavad. Teine, mida naised kasutavad, on enese köitvaks muutmine: eriline hoolitsus keha, riietuse jne eest.

... enesestmõistetavaks on kujunenud arvamus, et armastus sõltub eelkõige objektist, mitte armastamise võimest. ...Igaüks, kes tahab saada armastuse kunsti meistriks (nagu mistahes alal meistriks), peab alustama distsipliini, keskendumisvõime ja püsivuse harjutamisest..." E. Fromm

Millised on armastuse tahud ja tasemed? Mis teeb kooselu ja seksuaalelu kestvaks ja elavaks?

Armastuse kolm tahku: lähedus, kirg ja kohustus

R. Sternbergi tüpoloogia järgi on täiuslikul armastusel kolm tahku: lähedus, kirg ja kohustus. Lähedus ehk intiimsus tähendab püüdlust teha armastatu elu paremaks. Kirglikkus on erutus, mis viib seksuaalvahekorrani. Kohustus ehk otsustavus sisaldab lühiajalist aspekti - otsust, et kedagi armastatakse, ning pikaajalist aspekti - et seda armastust kohustutakse säilitama.

Hea suhte korral on mõlemal partneril enam-vähem võrdselt nii kohustust, kirge kui lähedust. Raskused tekivad näiteks siis, kui üks vajab väga lähedust, püüab teisele lähemale jõuda, teine seda aga eriti ei vaja. Või kui üks partneritest on väga kohusetundlik ja suhteliselt kiretu, paariline aga vastupidi väga kirglik ja oluliselt vähem kohusetundlik. Ja muud variandid nende kolme komponendi vahel.

Armastuse kolme tahu kombinatsioonist tulenevad erinevad armastuse tüübid. Näiteks kui domineerib kirg, siis on tegemist meeletu armastusega; kui kirg + lähedus, siis on see romantiline armastus. Kohustus + lähedus = seltsivusarmastus; kirg + kohustus = saatuslik armastus jne. Kuid kõigis kolmes aspektis on võimalik areneda ja luua oma armastussuhtes parem tasakaal.

Armastuse erinevad tasandid

Laiemas mõttes võib suhtes eristada 3 tasandit: materiaalset, emotsionaalset, vaimset. Erinevatel eluperioodidel võib domineerida üks neist tasanditest rohkem kui teised. Et suhe sügavamat rahuldust pakuks, peaks see toimima vähemalt kahel tasandil. Tähtis on muidugi, milliseid tasandeid partnerid ise enam väärtustavad või millest puudust tunnetavad.

Vaimse arengu seisukohalt eristatakse armastuse nelja hierarhilist tasandit. Esimesel, püramiidi kõige alumisel tasemel nõutakse teistelt armastust. Teisel tasandil armastatakse teist inimest, soovides midagi vastutasuks. Kolmandal tasandil lihtsalt armastatakse, ilma et midagi tagasi tahetakse, st tingimusteta. Ja neljandal tasandil suudetakse armastust tunda nende suhtes, kes on sulle haiget teinud või teevad. See on tõelise kaastunde ja sügava mõistmise tasand, millest räägivad paljud religioonid ja vaimse arengu õpetused.

Komistuskivi, millele end ebaadekvaatselt tundev inimene komistab, on hambad ristis "tingimusteta armastuse" andmine. Näiteks kaassõltlasena mis tahes sõltlasega koos elades lõpeb selline "tingimusteta andmine" lõpuks vimma või lahutusega.

Tähtis on eelkõige ausus oma tunnete ja andmise motiivide suhtes. Paljudel juhtudel tuleb kõigepealt õppida enda soovide ja "nõudmiste" väljendamisoskust, oskust selgelt väljendada oma ootusi ja mida just hetkel tegelikult vajatakse.

Armastuses uuele tasandile jõudmine eeldab sageli endaga tööd - oma isiklike paradigmade ja identiteedi muutmist. Näiteks skaalal "vaenulik maailm" versus "sõbralik maailm" olulisel sammul edasi liikumist. Või skaalal "olen armastuse puuduses õnnetu kannataja" versus "olen armastuse külluses õnnelik kümbleja" julgelt edasi astumist.   

Armastust ja seksuaalsust on seostatud seitsme energiakeskuse (tšakra) tööga. Mida rohkem tšakraid - ja seega ka mida rohkem kogu meie kehast ja hingest - on armastussuhtesse kaasa haaratud, seda sügavamalt tunneme armastust ja ühendatust nii iseenda, oma partneri kui kogu maailmaga. Kaasates ainult seksuaalorganid, saavutame ärritava või erutava kogemuse koos sellele järgneva füüsilise lõdvestumisega. Näiteks madalamatel tasanditel seksitakse ellujäämise pärast (prostitutsioon) või sellepärast, et omada kontrolli või võimu (mida tegelikult ei usuta endal olevat).

Kaasates ka keha ülemised energiakeskused, kogetakse pigem avardunuid teadvusseisundeid kui seksi. Avades oma südame, seksitakse sellepärast, et armastada, jagades ja kogedes armastuse ja energia külluslikkust. Avades oma "kolmanda silma" keskuse ja "kroontšakra", tuntakse ühendatust armastusega kõiges, mis elab ja hingab, saadakse ise selleks kogemuseks, ollakse ühendatud kosmilise teadvusega.

Armastuse kunsti meistriks saamine - nagu E. Fromm ütleb - nõuab aga distsipliini, keskendumisvõime ja püsivuse harjutamist.

Sünni mõju meie kehale ja armastusvõimele

Me oleme meelelised olendid, me kogeme maailma läbi meeleaistingute, meie kehal on 5 aistmismeelt. Sündimist siia ilma oleme kogenud ka läbi meeleaistingute. Sünni kogemus on olnud meie kõige esimene "seksuaalne" kogemus.

Ekstaatilise sünni ja vabastava hingamise õpetaja Binnie A. Dansby ja tema meetodi järgijad on veendunud, et keha mäletab kõike, mida oleme kord kogenud. Väga paljudele on sünd olnud väga ebamugav ja raske kogemus: meie meeled on olnud liiga ülekoormatud.

Kõike on olnud liiga palju: soojast kõhust märjana tulles on olnud liiga külm, liiga valge, liiga valus (nabanööri kohesel läbilõikamisel oleme pidanud kohe täie hooga valu tundes sisse hingama, et ellu jääda), rääkimata eraldatuse tundest, kui meid kohe peale sündi emast eraldati.

Kõik see kogemus on meie keha rakkudes olemas. Selle tulemusel "tõmbume kokku" ning teeme juba sünni hetkel mõned otsused elu ja armastuse kohta: maailm ei ole turvaline koht, ma ei ole armastatud, minus on mingi viga (kui nad minuga nii käituvad), kehas ei ole turvaline olla, minule tehakse liiga või ma olen süüdi. Tervendades oma sünnikogemust ja lapsepõlve traumasid läbi vabastava hingamise, tervendatakse ka oma seksuaalsust ja armastamisvõimet.

Seksuaalne intelligentsus

Johan Ekenberg räägib seksuaalsest intelligentsusest - suutlikkusest jõuda koos partneriga hingelise ekstaasini. See kätkeb nelja üksteisega seotud võimet: 1) võimet tunda ja teadvustada oma tundeid, 2) oskust oma tunnetega hakkama saada, 3) mõista oma partneri tundeid ning 4) luua ja säilitada suhteid.

Kolm esimest võimet seostuvad suures osas paljukäsitletud emotsionaalse intelligentsusega. Suhete loomine ja säilitamine viitab aga sellistele enesearengu küsimustele nagu: kui lähedale sa üldse suudad inimestele jõuda? Kas suudad säilitada oma armastuse ka ettetulevate raskuste korral? Kas suudad täielikult andestada? Kas suudad oma „eks"-armsamate suhtes tunda armastust?

Binnie A. Dansby ütles kord, et „ära lahku kunagi suhtest enne, kui oled võimeline temale ütlema: Ma armastan sind!".

Tõeline armastus on täieliku hirmutuse seisund. Hirm on meele lahutamatu osa. Seetõttu, hirm ja tõeline armastus ei saa käia koos. Kui armastuse sügavus kasvab, siis hirmu tugevus tasapisi väheneb. Hirm saab eksisteerida ainult siis, kui Sa oled samastunud keha ja meelega. Meele nõrkuste ületamine ja armastuses elamine on jumalikkus. Mida vähem armastust Sul on, seda rohkem on Sul hirmu ja seda kaugemale liigud Sa elu keskmest. Hirmu puudumine, tõesti, on üks tõelise armastaja suurimatest omadustest. Amma (Swami Amritaswarupananda)

Järgnev link sisaldab reklaamteksti