Kahe lapse vanemad on kõige tervemad

 (1)
teleriees
Corbis/Scanpix

Laiaulatuslik uuring on leidnud, et emaks või isaks saamine kahandab terve jada vaevuste ja tervisehädade riski, vähi ja südamehaiguste ohust alkoholismi kujunemise tõenäosuseni. Kuid — laste saamine on tervisele kasulik ainult siis, kui vanemad piirduvad kahe lapsega. Miks nii?

1,5 miljonit inimest hõlmanud uuring näitas aga, et taolised tervisehüved on hoomatavad ainult selliste meeste ja naiste puhul, kes ei kasvata rohkem kui kaht last.

Neid, kellel oli ainult üks laps või mitte ühtegi, ähvardas suurem risk surra peaaegu kõigi uuringus esitatud vaevuste tagajärjel. Üheks võimalikuks põhjuseks oli nende väiksem hoolitsus oma tervise eest.

Juba kolme lapsega perede vanemate tervislik prognoos oli ebasoodus. Keskeltläbi kõige paremas seisundis olid kahe lapse vanemad.

Eelnevast järeldades on kõige sobilikum laste arv kaks.

Suurte perede liikmete tulemused osutusid peaaegu sama halvaks kui ühe lapsega või lastetutel peredel, ent teistel põhjustel.
Nelja lapsega emade hulgas oli palju neid, keda tabas emakavähk. Suurte perekondade isasid ohustasid vägivaldsed intsidendid ja õnnetusjuhtumid.
Samas oli mitme lapsega naistel teiste ees ka eeliseid, näiteks rinnavähi väiksem tõenäosus.

Suurbritannia ja Norra teadlaste analüüs, mille raames uuriti 33 aasta vältel sündinud Norra meeste ja naiste andmeid, selgitas muu hulgas välja, et ühe lapsega või ilma lasteta paaridel on suurem tõenäosus kaotada elu ükskõik millise vaadeldud tervisehäire läbi. Märkimisväärselt suur oli seos alkoholi kuritarvitamisega.

Pikemalt loe Fortest

Allikas: The Daily Telegraph