Haara võim töökohal enda kätte

 (12)
Naistekas 10
Haara võim töökohal enda kätte
---

Oled mõnikord mõelnud, et oled küll tubli ja kõrgesti haritud ja töötad isegi sooliselt võrdõiguslikus firmas, koolitustelegi on sind saadetud, aga ikka jääb nagu miskit puudu? Võim, edukus ning palgatõus töökohal ei tulene ainult sellest, et sa lihtsalt oled selline toredake, suur annus pealehakkamist, vedamist ning sihikindlat tööd on pigem teretulnud. Kõige olulisemat rolli töövõitudel etendab oskus võimu saavutada ja seda ka kasutada, kahjuks koolis seda ei õpetata.

Võimukust on kaldutud siiani pidama ainult meeste isiksuseomaduseks, kuid tegelikult ammutatakse võimu tegutsemise olukorrast ja kontekstist, soost olenemata. Omades võimu, saad sa suunata sündmuste käiku enda soovidele ja eesmärkidele vastavalt.

 • Kõige olulisem võimu allikas on informatsioon. Omades vajalikku informatsiooni, saad sa seda kasutada eelistatud seisukoha, esitatavate argumentide ja soovitud tulemuste toetamiseks. Omades rohkem informatsiooni kui teised, saad sa õõnestada või kummutada teiste seisukohad. Pane ainult tähele, et sinu informatsioon pärineks usaldusväärsetest allikatest, a’la “naised saunas rääkisid” jutte tuleb alati kontrollida.
 • Asjatundlikkuse võim. Informatsioonis orienteeruvatest inimestest peetakse lugu ja usutakse neid tänu nende asjatundlikkusele. Üks võimalus on töökabineti seinale kinnitada kõik oma diplomid ja aukirjad, siis kõik näevad, et tegemist on asjatundjaga. Teine võimalus oma asjatundlikkuse tõendamiseks on vihjata mõnele teisele asjatundjale, kes sind ja sinu tööd tunnustab. Kui sind on mainutud mõnes ajaleheartiklis, siis tee sellest koopia ja kinnita samuti seinale, nojah, enda kirjutatud artiklitega tuleb samuti teha. Asjatundjate kogunemistel või üritustel tehtud ühispildid, kus sa oled koos mõne olulise tegelasega, riputa samuti seinale. Üks võimalus on ka igal võimalikul hetkel vuristada ette kõikvõimalikke fakte ja arve, viidata asjakohasele, ent segasevõitu informatsioonile, väidelda pikalt-laialt mingi argumendi poolt ja vastu ühteaegu.
  Seotud lood:

 • Kes maksab, see tellib ka muusika. Inimeste käes, kes kontrollivad ressursse (sularaha, palgafondi, stipendiumeid, toormaterjali, detaile, osutavad olulisi teenuseid: installeerimine, tehniliste abivahendite jaotamine, transport jne) omavad ka võimu jagamaks ressursse neile, kes käituvad nende soovidele vastavalt või võtavad ära ja/või lihtsalt venitavad vajalike vahendite kätte andmisega neile, kelle tegutsemist tahavad pärssida (vaata üle, mis ressursid on sinu võimuses jagada!).

 • Ametipositsioonist tuleneva võimu saad sa organisatsiooni hierarhias mingil ametipostil olemisest. On üsna tavaline, et võimul olijad saavad koondada enda kätte privilegeeritud informatsiooni ja ressursid ja seega kindlustada endale veel suurema võimu ja kontrolli teiste üle. Kui tahad endale mitte ainult võimuka inimese, vaid ka võimeka inimese mainet, siis kasuta oma positsiooni, aja asjad korda, mis korda on vaja ajada. Tulemuseks on maine, mida saad kasutada veel suurema võimu haaramiseks.

 • Võtmepositsioonil töötavatel inimestel on firmas suur võim, need on inimesed, kelle kätte jookseb suur hulk informatsiooni, kes vastutavad elutähtsa informatsiooni ühest kohast teise edastamise eest, lepivad kokku võtmeisikute kohtumisi jne. Selliste inimeste ametinimetus ei ole kuigi kõlav, kabinet ei ole muljetavaldav, ent ometi teevad sekretärid ja kantseleitöötajad kadestamisväärset karjääri (kõikidel ei ole muidugi nii palju nutti, et oma positsiooni kasutada muuks kui ülemuse naiseks saada).

 • Üheks võimu allikaks on isiksuseomadused, mida saab mõjuvõimu suurendamiseks ära kasutada: sõbralikkus, emotsionaalsus, ausus ja järjepidevus.

 • Võime olla sõbralik ja avatud toob sulle töökohas palju isiklikke suhteid — lood sundimatu õhkkonna ja informatsiooni ning ressursside omandamine on kergendatud. Sõbrad teineteisele meeldivad, teineteist aitavad ja osutavad vastastikku teeneid, kuid hoidu silmakirjalikust sõprusest. “Kasulik sõber” on üldiselt ärakasutatud sõber, kelle ees poetakse ja selline käitumine pigem tekitab vastikust kui kutsub koostööle.

  Loe veel

 • Emotsionaalsus on võimu allikas, kui suudad oma emotsioone hoida kontrolli all. Vajalikul hetkel nutma purskumine võib nii mõnegi lepingu allkirjastamiseni viia või kasvõi sind järjekorras ettepoole toimetada, samas liiga tihti nutma purskumine jätab mulje sinust kui emotsionaalselt ebastabiilsest inimesest.

 • Ausat inimest usaldatakse ja teatakse, et käitumisel lähtub ta kõrgetest moraalsetest põhimõtetest ja sellisega on meeldiv koos töötada. Kui sind usaldatakse, siis ilmselt õnnestub sul sõlmida sulle soodne kokkulepe.

 • Kui oled oma tahtmistes järjekindel, kui sulle öeldud “ei” ei tähenda veel, et küsimast loobud, edu seisneb aga selles, et küsid vana asja uutmoodi, esitad oma tahtmist loovalt ja harukordsel viisil.

 • Igaks juhuks meeldetuletus, ära tööl ainult võimu haaramisega ka ametis ole.

  Artiklis on kasutatud Roy J. Lewicki, John W. Mintoni ja David M. Saunders’i raamatu “Läbirääkimiste põhitõed” lugemise järel tekkinud tarkusi.