Kuidas üle elada töötuks jäämine?

 (13)
Kuidas üle elada töötuks jäämine?
AFP/Scanpix

Ainuke kindel asi siin elus on muutused. Ühte inimest puudutavad need elus rohkem, teist vähem, kuid puudutuseta ei jää keegi. Rasked majandusolud toovad muutusi tööellu ning paljudel inimestel tuleb silmitsi seista töökoha vahetuse või koondamisega.

Realistlikult võttes: kui töökohast koondatakse, tuleb edasi elada ja oma elu võimaluste järgi ümber korraldada. Selleks on kasulik aeg maha võtta, mõelda selgeks oma prioriteedid ning hinnata adekvaatselt oma konkurentsivõimelisust tööjõuturul.

Aja mahavõtmise võimaluste puhul mängib olulist rolli inimese senine majanduslik kindlustatus: kui pikalt on võimalik ilma tööta toime tulla ning millist toetust osutavad pereliikmed. Kui perel on võetud liisingud või kui peres on üks töölkäija ning ta jääb töötuks, siis on olukord loomulikult palju raskem kui peres, kus on mitu töötavat inimest.

Töötuks jäämise puhul on psühholoogiliselt kasulik:
 • mõelda selgeks oma prioriteedid,
 • luua visioon oma elust ning panna paika konkreetne tegevuskava, kuidas seda visiooni teostada,
 • hinnata adekvaatselt oma konkurentsivõimet tööjõuturul,
 • pöörduda nõu, info ja abi saamiseks spetsialisti poole,
 • keskenduda pigem tulevikuvõimalustele kui möödunule,
 • olla avatud uutele võimalustele ja häälestada ennast positiivsele ellusuhtumisele,
 • aktiivselt tegutseda sobiva töö otsingul.
 • Seetõttu pole mõtet oma majanduslikku olukorda teistega võrrelda, teistel on teistsugused tingimused. Tasub keskenduda sellele, kuidas ise oma olukorras kõige paremini toimida. Tihti jäädakse liiga pikalt omaette norutama ega kasutata tekkinud vaba aega enda jaoks kasulikult ära.

  Töötuks jäädes tasub esimese sammuna selgeks mõtelda oma prioriteedid.
  Kujunenud olukorda toob selgust, kui mõteldakse läbi, mis on minu elus tõeliselt väärtuslik ning mida ma saan teha, et see tõeliselt väärtusik kestaks pikka aega.
  Vähenenud materiaalsete ressursside jagamise puhul võime üllatusega avastada lähedaste varjatud isiksuseomadusi. Pereliikmed võivad olla ootamatult suuremeelsed ja koostöövalmid või vastupidi, valmistada pettumust, öeldes, et mul endalgi napib raha, mida sina veel tahad.

  Teise sammuna on oluline luua oma elust edasine visioon ning panna paika konkreetne tegevuskava, kuidas seda teostada.
  Kuna inimestel on kombeks infot valikuliselt kuulda, siis töötu olles hakatakse võimendatult märkama just selle valdkonna probleeme ja seeläbi väheneb usk leida uus sobiv töö. Positiivne tegevuskava loob eelduse, et leitakse endale sobiv töö.
  Sobivat tööd on kergem leida, kui oma töistest oskustest ning konkurentsivõimest omatakse adekvaatset ettekujutlust. Inimestel on paraku kombeks oma tööalaseid võimeid kas üle- või alahinnata.

  Kolmanda sammuna on oluline oma töised plaanid ellu viia.
  Selle sammu puhul on kõige olulisem positiivne ja aktiivne ellusuhtumine. Tihti tekib tahtmine pärast paari eitavat vastust pea liiva alla peita ja loota imele, et sobiv töö leiab mind ise üles.
  Loomulikult võib elus ka imesid juhtuda, kuid alati on kasulik ise imede ilmsiks saamisele kaasa aidata.

  Lahendamatuid olukordi elus ei ole, on ainult sobivamad ja vähemsobivad võimalused. Nii saabki enda jaoks vastavalt olukorrale teha parimaid valikuid.

  Pikemalt loe SIIT