Nähtamatu vaenlane, mis võib kahjustada meie igapäevast produktiivsust

 (2)
Nähtamatu vaenlane, mis võib kahjustada meie igapäevast produktiivsust
Foto: Steinar Engeland/Unsplash

Mitmed uuringud on kinnitanud mürasaaste seost erinevate terviseprobleemidega, lisaks mõjub vali ja vahelduv müra halvasti ka kognitiivsele jõudlusele. Inimeste elustiil seevastu linnastub ning vaikusest on saamas luksus. Kuidas võib taustmüra kahjustada meie igapäevast produktiivsust ning milline on muusika mõju meie keskendumisvõimele?

Müraga tegelikult ei harju

Lennuki- ja liiklusmüra on ebameeldivused, millega loodame ühel hetkel harjuda ja need unustada. Paraku viitavad mitmed uuringud sellele, et kohanemine võib olla kõigest meelepete ja negatiivne mõju avaldub isegi siis, kui me enam heli ennast ei teadvusta. Näiteks Müncheni lennujaama asukohavahetus üheksakümnendatel mõjus märgatavalt läheduses asuvate kooliõpilaste hinnetele. Õppurite hinded tõusid koolis, mille lähedusest lennujaam minema kolis, samas lennujaama uue asukoha lähistel asuva kooli õpilaste hinded langesid. Sarnaseid seoseid on leitud ka New Yorgi koolide puhul, mis asetsevad metroo rööbaste vahetus läheduses. Kui leiate, et teie igapäevast keskkonda mõjutab mingi konstantne müra-allikas, siis tasub mõelda: kas see võib pikemas perspektiivis häirida keskendumisvõimet ning produktiivsust?

Kõne segab süvenemist

Avatud kontorite puhul on üsnagi tavapärane, et pakilisi asju arutatakse üle ruumi. Esmapilgul kahjutuna näiv tegevus võib regulaarselt esinedes pärssida kõigi ruumis viibijate produktiivsust. Kui suur on sellest tingitud produktiivsuse kadu sõltub töö olemusest. Loominguliste ülesannete puhul nagu kirjutamine või programmeerimine, mis nõuavad materjali süvenemist, võib paar lauset kolleegide vahel märkimisväärselt pärssida töö tegemist. Uuringud näitavad, et mida arusaadavam on kõneldud tekst, seda rohkem see süvenemist-takistab. Sama seaduspära kehtib ka laulusõnade puhul.

Seotud lood:

Teatav müra või muusika võib soodustada keskendumist ning tõsta produktiivsust

Mõõdukas helifoon võib seevastu isegi parandada keskendumisvõimet. Kui kontoris või kodus töötab näiteks konditsioneer või külmkapp võib selle rütmiline heli teatud juhtudel süvenemisele isegi kaasa aidata, sest totaalses vaikuses võivad väljast kostuvad helid häirida rohkem. Taolisi keskendumist soosivaid tausthelisid nimetatakse valgeks müraks. Valge müra fenomenist on kinni haaranud ka mitmed tehnoloogiaarendajad ja tänaseks on äpipoed tulvil programmidest, mis pakuvad lugematul arvul lindistusi nii magamiseks kui ka töötamiseks. Samuti on leitud, et instrumentaalmuusika kuulamine võib keskendumisvõimele positiivselt mõjuda.

See, millist mõju avaldab muusika kuulamine keskendumisele sõltub indiviidist endast. Näiteks muusikaharidusega inimeste puhul, kes tajuvad kuulatus rohkem nüansse võib see hoopis keskendumist segada ning mõtte mujale viia. Siiski üldjoontes soovitavad eksperdid loomingulisust nõudvate tegevuste puhul kuulata lihtsamakoelisemat ja väiksemate variatsioonidega muusikat. Korduva olemusega tegevuste jaoks nagu andmete sisestamine või füüsilised tööd, on seevastu parem kuulata nüansirikast ja tempokamat muusikat, mis aitab ärksana hoida.

Müra neutraliseeriv tehnoloogia areneb kiiresti

Kui mürarikkast keskkonnast lahkumine pole sageli võimalik, siis kaasaegse tehnoloogia abil saab soovimatuid mõjusid vähendada. Tänaseks kättesaadav aktiivne mürasummutus tehnoloogia (ANC) analüüsib keskkonna helisid ja väljastab algse heli suhtes sama amplituudiga, kuid vastassuunalise helilaine nõnda müra neutraliseerides. See tehnoloogia on juba aastaid olnud saadaval suurtes ülepea kõrvaklappides, kuid need on kohmakad ning ei sobi kasutamiseks igas olukorras ja igaühele — lisaks on neid küllaltki ebamugav kaasas kanda.

Tehnoloogia arenedes suudavad müra summutada ka väiksed juhtmevabad nööp-kõrvaklapid ning see pole ka üleliia kulukas luksus.

Avalikus ruumis tuleb püsida ettevaatlik

Samas tuleb rõhutada, et teatavates olukordades võib ümbritsevate helide tajumine olla elulise tähtsusega. Kindlasti ei tasu näiteks liikluses end ümbritsevast helifoonist välja lõigata, sest nii võid seada ohtu enda või teiste tervise. Kui jalakäijana ei pruugi sa märgata lähenevat autot siis jalgratta või autoga sõites segab vali muusika juhi keskendumisvõimet ning tähelepanu, mis võib tekitada liiklus- ja eluohtlikke olukordasid. Samamoodi ei ole otstarbekas oma kõrvu sulgeda näiteks lennujaamades või võõrlinna rongijaamades-metroodes, kus igasuguseid avalikke teadaandeid tuleb hoolikalt jälgida.