Väärt nõuanne: kuidas alustada äri, kui soov on suur, aga raha vähe?

 (5)
Väärt nõuanne: kuidas alustada äri, kui soov on suur, aga raha vähe?
Foto: Sirje Kallasvee

Merike Mätas, kellel on ärivaldkonnas suur kogemus ja kes töötas Sampo gruppi kuuluvas ettevõttes Mandatum Life varahaldurina ning tegeles ettevõtete raha paigutamisega, annab väärt nippe oma äriga alustada soovijatele. Tasub kõrva taha panna!

Mida peaks tegema alustav ettevõtja, kellel on mingi oskus või hobi ja ta soovib selle muuta ettevõtluseks, kuid tal raha puudub?

Esmalt koosta selge plaan teekonna ehk roadmap’iga. Mõtle hästi läbi, millised esimesed sammud teel ettevõtlusesse saab lahendada selliselt, et ei pea konkreetselt raha alla panema. Kas saaks teha koostööd nii, et sellest võidaksid kõik ja rahalisi kohustusi poleks esialgu vajadust võtta? Näiteks saab kasutada naabrimehe tühjalt seisvat garaaži. Aita tal selle eest muru niita.

Mõtle läbi ärimudel ja pane see paberil ajas reaalselt tööle. Siis näed, millistes etappides vajad raha ja kustmaalt hakkab äritegevus ise raha tootma ja end ise finantseerima.

Kui rahavajadus on siiski möödapääsmatu, räägi esmalt läbi viie F-iga: friends ehk sõbrad, fools ehk hullud, kes usuvad sinusse tingimusteta, family — perekond ja sugulased, fans — sinu ala või valdkonna tõelised entusiastid, ning lisaks on olemas suur ja kõikvõimas Facebook.

Sind aitab palju, kui koostad äriideekirjelduse, kus paari lausega kirjeldad ära idee, probleemi, mida lahendama asud, ja ka lahenduse, mida pakud. Näitad potentsiaalset kliendibaasi ja koostad reaalse teekonnakirjelduse eesmärgini. Kindlasti tutvusta selles meeskonda. See on oluline samm, et kaasata ärisse investeeringuid.

Seotud lood:

Järgmine oluline samm on äriidee kolme lausega kirja panna nii, et su vanaema sellest ka aru saab ja siis see tekst pähe õppida. Kui äriidee on arusaadavalt sõnastatud ja oled valmis avatud suhtluseks, siis on õige aeg seada sammud konsultatsioonile võimalike rahastajate juurde, kas siis alustavaid ettevõtjaid toetavatesse struktuuridesse, finantsasutustesse, hooandjasse, ühisrahastusplatformidele või äriinglite ja riskiinvestorite ette.

Inimestega suheldes saad otsustada, millised on sinu võimalused ja kes parim rahastaja sinu teekonnal ettevõtjaks.

Millised küsimused peaks endalt küsima enne ettevõtlusega alustamist?

Mis mind motiveerib? Kas motivatsioon tuleb minust endast või vajan seda väljaspoolt?

Rusikareegel on, et ettevõtja motiveerib end ise, tema visioon inspireerib ja tahe viib asjad ellu. Seevastu palgatöölise rolli kalduja vajab motivatsiooni väljastpoolt. Teda motiveerib küll kaasav juhtimine, ent ta vajab kiitust, väärtustamist ja toetust väljastpoolt. Kui tunned, et oled pigem teist tüüpi, siis pole ka kõik veel sugugi kadunud. Mõtle siit edasi, et ehk sa pole lihtsalt sooloettevõtja, vaid vajad edukaks tegutsemiseks erinevate oskuste ja isiksuseomadustega partnereid.

On oluline läbi mõelda, millist elu sa elada tahad. Kui palju oled nõus elustiili muutma, aega panustama, millest loobuma, et saavutada edu ettevõtluses? Mida ma saaksin juba täna ise ära teha selleks, et mu elu oleks selline, nagu seda elada soovin? Pole mõtet hakata looma globaalset ettevõtet, kui sa näiteks pole valmis eri kultuuriruumide rahvastega suhtlema ja palju aega kodust eemal olema. Seda nii füüsiliselt kui ka mõtetes.

Kas alustaval ettevõtjal peaks olema rohkem aega või rohkem raha?

Alustaval ettevõtjal peaks olema suur tahe ja sisemine sund, sest siis leitakse nii aeg, vajalikud inimesed kui ka vajalikud vahendid.

Millised peaks olema esimesed sammud riskide hindamiseks?

Ettevõtluses, täpselt nii kui ka mujal elus, on alati riskid. Suurim risk on lihtsalt mitte alustada, siis ei saa ka midagi õnnestuda. Negatiivne mõtlemine ei vii kuhugi. Ettevõtluses on iga päev vaja tegeleda ka ettearvamatuga. Kui see hetk on saabunud, siis tuleb sellega tegeleda, mitte ette muretseda. Tuleks läbi mõelda selge ja arusaadav ärimudel ning koostada arusaadav ja sirgjooneline excel. Ettevõtlusega kaasnevate ootamatustega saabki tegeleda vaid jooksvalt.

Finantsriske tuleb rahulikult ja kainelt läbi kaaluda. Arvestada ka kõige negatiivsema stsenaariumiga ning seejärel tegutseda läbimõeldult, arusaadavalt ja jõukohaselt.

Olulisel kohal on ettevõtlusega kaasnev terviserisk stressi ja läbipõlemise näol. Seda riski tuleb endale tunnistada ning kindlasti püüda ennetada targa aja- ja enesejuhtimise toel. Töö ja puhkus käigu ikka käsikäes!

Mis on väikeettevõtjate enamlevinud vead rahastuse kaasamisel?

Nii starditoetuse kui ka investeeringute kaasamisel jäädakse ärimudeli selgitamisel hätta. Probleem on see, et alustavale ettevõtjale on idee nii omane, et on raske mõista, kuidas teised sellest aru ei saa. Ja nii juhtubki, et ärimudel pole potentsiaalsele rahastajale arusaadav. Äriplaani koostamisel on esmaoluline mõista, kes on klient ja milline probleem, mida sina lahendama asud ja kuidas sa seda teed. Kui palju on potentsiaalseid kliente ja kuidas nendeni jõuda?

Väga oluline on see, kellega sa seda teed ehk milline on su meeskond. Ärid on inimesed. Kui meeskonnale tundub, et puudub võimekus ideed ellu viia, siis on raske ka leida usaldust ja sellest lähtuvat investeeringut.

Teine levinuim viga on, et raha kaasatakse väga kallilt ehk siis antakse ära liiga suur osa ettevõttest. Näiteks 50/50 ettevõtte mudel, kus ühel pool on idee ja teisel rahastaja.

Kuidas kontrollida, kas äriidee turul ka tegelikult töötab?

Suhtle inimestega ja küsi! Küsi sõpradelt, perekonnalt, tuttavatelt. Mõtle, kes on sinu toote või teenuse klient ja küsi temalt, kas ta vajab sellist toodet. Pole tähtis, kuidas sa täpselt seda teed ja mis küsimuse esitad, aga lihtsalt suhtle inimestega. Muidu võib peale alustamist ilmneda, et vaid sul oli see probleem, mille lahendamiseks sa äri üles ehitasid.

Kas toodangu omahinna väiksemaks tegemiseks on mõtet otsida koostööpartnereid Hiinast?

Koostöö on alati tore, arendav ja reeglina ka kasulik, miks muidu seda tehakse. Siiski tuleb arvestada, kuidas protsess reaalselt toimuma hakkab ja kas ja kuidas on võimalik maandada riske, mis tulenevad väärast arusaamisest toote disaini, kvaliteedi või siis tootmisprotsessi kiiruse osas. Keeruline ongi selle protsessi sõnastamine ja kokkuleppimine selliselt, et see ka reaalselt töötaks. Hiinlased on väga koostööaltid ja nende vastus on alati jah! Iseasi on, mis ja kes on selle lubaduse taga.

Millised on levinumad vead, mida alustavad ettevõtjad Eestis täna teevad?

Ettevõtlus pole klubi, kus käivad koos inimesed, kellega on tore aega veeta. Ettevõtte edukaks toimimiseks tuleb kaasata erinevaid inimesi, erinevatel inimestel on aga erinev iseloom, vajadused ja harjumused. Selleks, et see pill kõlaks, tuleb võtta aega inimesi märgata, neid hoida ja motiveerida. Ärid on inimesed!

Ettevõtet ei tohi teha pelgalt raha pärast. Ettevõtlus ei lenda, kui sellesse ei panda hinge. Ettevõtlus on pühendumine ja sisemise motivatsiooni puhang. Seda ei saa teha muuseas. Sinna tuleb panna mõte, süda, aeg ja kindlasti ka omajagu raha. Raha pärast ei jää midagi tegemata, sest kui on hea äriidee ja hästi toimiv meeskond, siis tulevad ka vahendid.

On oma ettevõtlusega mõtet alustada suures osas laenurahaga?

Kui ärimudel ja protsessid on läbi mõeldud ja koostöökokkulepetega fikseeritud selliselt, et tekib reaalne rahavoog, mis teenindab ära võetud võimenduse, siis miks mitte. Kui laenuraha eest planeeritakse toota kaupa lattu, et siis hakata mõtlema turundusele ning otsima müügikanaleid ja klienti, on risk jääda ajale jalgu siiski suur. Eks raha laenamine on samuti koostöö ehk siis laenaja lubadus ja laenuandja usaldus laenuvõtja ja ka tema äriidee suhtes. Suure riskiga äriplaanile või väheste oskustega inimestele laenates võtab ka laenaja äririski. Geniaalsete äriideede ja suure kasumi ootuses tuleb leida sinu äriideesse uskuv riskiinvestor ja lihtsalt pihta hakata. Igat äri tuleb vaadelda eraldi ja sellelt teha otsus. Alustava ettevõtja asi on teha eeltöö võimalikult hästi, esitleda äriplaan ausalt ja inspireerivalt võimalikele rahastajatele ning investeeringu kaasamisel tegutseda parimas usus ja täie tahtega, mitte joosta võimalikult kiiresti, täiesti läbimõtlemata ja vales suunas, sest nii ei jõua kunagi kohale ega soovitud tulemuseni.

Milline on miinimumaeg, mille alustav ettevõtte peaks turul vastu pidama, et teha adekvaatne otsus äri jätkusuutlikkuse osas?

Selle roadmap’i koostab iga ettevõtte juhtkond ise. Teinekord on äriplaan pikk ja sujuv, mõnikord jälle kiire ja terav. Kuniks usku äriideesse jagub, tasub järjekindlalt proovida erinevaid kanaleid, sihtturge ja strateegiaid. Esimeste raskuste puhul pole veel mõtet püssi põõsasse visata! Kõik ei pruugi sujuda nii lihtsalt, kui esmapilgul arvasid. Ka Coca-Cola olevat esimesel aastatal müünud vaid 25 pudelit. (Naerab.)

Kuidas on viimase 10 aastaga muutunud olukord ja võimalused turul alustavale ettevõtjale?

Oluliselt on avardunud võimalike rahastajate hulk ja lisandunud mitmeid alternatiivseid kanaleid. Lisaks klassikalisele neljale f-ile on Facebook. Klassikalisele laenurahale pankadest ja toetusmeetmetele on lisandunud alternatiivseid rahastajaid, nagu näiteks ingelinvestorid, ühisrahastusplatformid, hoiulaenuühistud, laenuühistud jne. Oma äri rahastamine pole kunagi olnud nii operatiivne ja globaalne kui viimastel aastatel. Eestlased kaasavad investeeringuid globaalselt, mis on märk maailma avardumisest. Kunagi varem pole turg olnud globaalsem ja avatum kui täna. Tuleb vaid selgelt määratleda klient, tema asukoht ja teekond temani ning lihtsalt sammhaaval minema hakata!

Oluline on ka üha kasvav mentoritevõrgustik ja harjumus kaasata alustavasse ettevõttesse mentor või mitu. Konkureerimisest on saanud koostöö ja see on suurepärane.

Missugused omadused peaks ettevõtjal kindlasti olema?

Tegutsemiseks vajalik motivatsioon peaks tulema eelkõige ettevõtjalt endalt. Moodsa aja ettevõtja on avatud, kaasav ja koostööaldis. Ettevõtjal on missioonitunne ja visioon, ta suudab asju ellu viia järjepidevalt ja vajadusel suuri eesmärke väikesteks eduelamusteks tükeldada nii enda kui ka meeskonna jaoks. Me kõik oleme inimesed, nii ka ettevõtja. Lisaks ettevõttele on meil ka kodu ja pere. Selleks, et edu saavutada, tuleb ettevõttesse panna oma hing, aeg ja fookus. Seda saab teha edukalt siis, kui ettevõtjat toetab mõistev tugisüsteem, olgu see siis kaasosanike, sõprade või pere näol. Ettevõtja peab suutma tegeleda enesejuhtimisega ning tundma ära stressi- ja läbipõlemisohu nii eneses kui ka meeskonnas.

Edukas ettevõtja oskab teha koostööd ja kaasata kompetentsi, mis tal endal puudub, ning on vajadusel valmis otsima abi!

Tallinnas toimub 18. mail ettevõtluskonverents “Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt”, kus Merike Mätas esineb loenguga “Äri rahastamise edutegurid”.

Merike on töötanud Pepsi-Colas ja Mandatum Life’is. Ta on elanud ja äritegevust õppinud Hiinas ja Hispaanias. Ta on EAS-is mentor, EVEA volikogu liige, Estbani äriingel ja Tallinn Hansa Rotary asutajaliige.

Rohkem infot siit: https://www.hakkanettevotjaks.ee/telli-raamat-ettevotjaks-palgatoo-korvalt/?fbclid=IwAR19gBSam777f6YWO6mapj2DMcCVl9DdEcNebEK6DrjY0n3NWeGD4G9Fb6I