Teaduslikult tõestatud: just nii tuleb naine sult ise rohkem seksi nuiama

 (28)
Teaduslikult tõestatud: just nii tuleb naine sult ise rohkem seksi nuiama
Foto: Camille Ralston/Unsplash

Inimestel võib selle kohta küll isiklikke teooriaid olla, kuid värskelt avaldatud uuring toob välja kolm konkreetset faktorit, mis väidetavalt tekitavad naistes kõige suurema tõenäosusega soovi vahekorda astuda. Nendeks on intiimsus, partneri individuaalsuse hindamine ja atraktiivsuse kinnitamine.

Teadlased küsitlesid 662 heteroseksuaalset naist, kes olid parasjagu mingisuguses suhtes. Ükskõik, kas selleks oli pikaajaline kooselu või vaid seksuaalpartner. Uuringu käigus leidsid teadlased, eesotsas seksuaalteadlase Sofia Prekatsounakiga, et kui suhtes oli kõigi kolme faktori tase suurenenud, võrdus see sellega, et naised tundsid oma partneri vastu suuremat iha. Mida neist igaüks endas hõlmab?

Intiimsus

See viitab lähedusele, sügavale sidemele ja kiindumusele teise inimese vastu. Uuringu kohaselt kaasnevad sellega teineteisemõistmine, toetus ja hoolivuse näitamine. Teadlased viitasid ka teisele, 2010. aastal avaldatud uuringule, mille autoriks oli dr Kathryn Hall, et kuigi mehed võtavad seksi kui võimalust kogeda intiimsust, siis naised pigem tunnevad, et iha ja seks on emotsionaalse sideme tulemus.

Partneri individuaalsuse hindamine

Seotud lood:

See termin viitab võimele hinnata ja austada oma partnerit kui eraldi isiksust, kes on sinust erinev. Kui sul on suhtes säilinud oma personaalne iseseisvus, selle asemel, et tunda justkui te oleksite ühte sulanud ja väljendate igal hetkel täielikku liitu, siis oled võimeline nägema oma partnerit kui kedagi atraktiivset ja põnevat, sest vaatamata kõigele on ta siiski miski, mida sa sajaprotsendiliselt ei mõista ega oma. Teine 2010. aastal avaldatud uuring väidab, et teatav kahe inimese vahel olev distants võib luua seksuaalse iha.

„Eraldatuse ja iha vahel on selge seos. Teoorias kirjeldatakse iha kui soovi saada midagi, mida sul ei ole või midagi, mis on kättesaamatu,“ sõnab Prekatsounaki. „Seda arvesse võttes võimegi väita, et eraldatus tuleb seksuaalsele ihale kasuks. Seda tugevdab kaugenemine ja millegi puudumine ning seda stimuleerib fantaasia, lootus ja lubadus. Ka psühhoterapeut Esther Perel ütleb, et iha tekkimiseks on vajalikud teatavad eeltingimused ning iha on äärmiselt tugev ajal, mil partnerid ei ole parasjagu koos, kuna selles õitsevad tundmatus, uudsus, ootamatus, üllatus ja risk.“

Oluline on ka märkida, et antud uuringutes ei tähenda eraldatus probleemset suhet, kus vähemalt üks osapool on rahulolematu või mõnda muud sarnast stsenaariumi. „Kasutame seda terminit, viitamaks partnerite omavahelisele toimimisele, kus mõlema osapoole individuaalsus on alati kindlalt olemas. Seda ainult ei tunnistata ega võeta omaks, vaid seda hinnatakse positiivselt ning arendatakse edasi,“ selgitavad uuringu läbiviinud teadlased. „Näeme partneri individuaalsuse hindamist kui kogemusi suhtes, mis samal ajal rõhutavad nii partneri individuaalsust kui teineteisesse pühendumist. Selle põhjal võib väita, et partneri individuaalsuse hindamine ei lase küll kahel inimesel täielikult ühte sulada, kuid suurendab selle võrra ka nendevahelist intiimsust.“

Atraktiivsuse kinnitamine

Uuringust tuli välja, et naistel tekib seksuaalne iha, kui nad tunnevad, et teine osapool näeb neid atraktiivsete ja ihaldusväärsetena. Küsitluse jooksul tuli isegi välja, et kõigist kolmest faktorist on just see isegi kõige olulisem, kui asi puudutab naises tekkivat iha.

„Naised võtavad seksuaalses mõttes tihti omaks enesekesksuse, selle asemel, et keskenduda partneriga seksuaalse tegevuse ajal mõlema soovidele ja vajadustele,“ selgitavad teadlased. „See on aga loonud idee, mille kohaselt on naiste iha tihtipeale vähemalt osaliselt nartsissistliku loomusega. Just seetõttu võib partneri kinnitus, et naine tõepoolest on atraktiivne ja ihaldusväärne, olla tema jaoks intiimses olukorras äärmiselt oluline.“

Loe veel

Teisisõnu, kui asi puudutab seksi, kipuvad naised olema pigem iseseisvad. Nad tahavad olla ihaldatud ja saada kinnitust eneseväärtusele, mille nad enda jaoks paika pannud on. Varasemad uuringud on näidanud, et seksuaalse toimimise ja rahulolu mõttes on vägagi tähtis, et naised tunneksid end enesekindlalt ja oma kehas mugavalt. Teadlased märgivad, et enesehindamine võib siinkohal oluline faktor olla, kuid ka väline kinnitus võib olla efektiivne viis neisse enesekindlust süstida.

Üheks tõestuseks, kui olulist rolli mängib atraktiivsuse tunne naiste iha tasemes, on teadlaste sõnul naiste fantaasiad. Nimelt kipuvad need tihti hõlmama endas nähtusi nagu võõrastega vahekorda astumine, millegi ootamatu paljastumine ja teised olukorrad, mis hõlmavad endas seksuaalse väärtuse kinnitamist. 2006. aastal avaldatud uuring väidab, et heteroseksuaalsed naised tunnevad suurenenud iha, kui kuulevad, et partner on neist fantaseerinud.

Naiste jaoks võib kõigi kolme faktori kombinatsioon olla oluline

Teadlased leidsid, et kõik kolm faktorit on omavahel seotud. Mida rohkem intiimsust on suhtes – ükskõik, kas püsisuhtes või mitte – seda enam hinnati partneri individuaalsust, mis omakorda mõjutab tugevalt seda, et isiku atraktiivsus saab kinnitust. Pikaajaliste püsisuhete puhul seostati suuremat intiimsust eriti tugevalt naise atraktiivsuse kinnitamisega.

„Üks võimalik selgitus sellele võib olla, et intiimsus loob usalduse, mida on vaja, et mõlemad osapooled saaksid vabalt ka oma individuaalsust kogeda ning see loob ka turvalisuse, mida on vaja, et mõlemad partnerid saaksid end oma seksuaalsuses mugavalt tunda,“ selgitavad teadlased. „Omavahelises suhtluses partneri individuaalsuse hindamine ja lubamine iseendal nautida seda, kui partner sinu seksuaalsust tunnustab, võib omakorda suurendada vahekorra emotsionaalset poolt ning samuti tugevdada partnerite omavahelist sidet.“

Miks aga väheneb pikaajalistes suhetes tihti iha?

Antud uuring ka kinnitas levinud arvamust, et seksuaalne iha ja kirg tõepoolest kipuvad vähenema, mida pikaajalisem suhe on. Naised, kes ei olnud püsisuhtes, kuid kes olid aeg-ajalt kellegagi vahekorras, näitasid selle partneri vastu suuremat iha võrreldes naistega, kes olid kindlas püsisuhtes. Neil, kellel olid pikaajalised partnerid, esines partnerluses ka vähem intiimsust, teineteise individuaalsuse hindamist ja atraktiivsuse kinnitamist.

„Tihtipeale seostatakse pikaajalises suhtes vähenenud iha partnerite vahelise suurenenud intiimsusega. See võib aga omakorda luua olukorra, kus partnerid justkui sulavad üheks, sest nad tunnevad teineteist läbi ja lõhki,“ sõnavad teadlased. „Meie uuring aga ei toeta seda arvamust, et mida pikem suhe on, seda rohkem on selles ka intiimsust. Oleme isegi leidnud, et kindla partneriga pikaajalises suhtes olemine vähendab kahe inimese vahelist intiimsust. Need tulemused võivad viidata sellele, et vähenenud iha ei olegi niivõrd palju seotud suurema intiimsusega, vaid pigem on see just intiimsuse puudumise osa ning seotud ka sellega, et partnerite individuaalsus ja atraktiivsuse kinnitamine vähenevad ajaga.“

Teisisõnu, kui naine ei tunne enam ajapikku partneri osas niivõrd suurt artaktiivsust, siis ei tähenda see tingimata, et ta on oma kaaslasega äärmiselt lähedane. Pigem tähendab see seda, et suhtes tuleb puudu nii lähedusest kui ka uudsusest ja tunnustusest, mis iha mõjutavad.

Soovid iha suurendada?

Kokkuvõttes võib uuringu põhjal väita, et naistes seksiisu tekitamise saladus peitub emotsionaalses läheduses, avastamise ja müstikaga mängimises ning mis kõige tähtsam, tekitades neis tunde, et nad on hinnatud ja seksikad. Teadlaste sõnul on seksuaalne kirg suuresti inimeste kujutlusvõime tulemus. Seega mõjutab füüsiline seksuaalsus seda vähem ning esikohal on just emotsioonid ja meeled.

Allikas: Mindbodygreen.com