Armastus ja abielu: segaste emotsioonide kogum

 (11)
abielu
Üks kõige rabavamaid leide on, et kooselu tundub olevat kasulik meeste vaimsele tervisele ning vähem kasulik naiste vaimsele tervisele, ütles uuringut juhtinud dr. Stephen Stansfeld, Londoni Queen Mary ülikooli psühhiaatriaprofessor.

Stansfeldi meeskond jõudis sellistele järeldustele 4430 alla 65-aastase mehe ja naise tervisealase küsimustiku põhjal.

Uurijad avastasid ka, et enamuse elu vallalisena elavatel naistel oli üsna hea vaimne tervis, vallalistel meestel aga mitte. “Vallaliseks jäämise otsus paistab olevat naistele kuud, aga meestele mitte hea,” ütles Stansfeld.

Uuring näitas ka, et abielu lõhkiminek, eriti kui tegemist on mitme abieluga, on naiste vaimsele tervisele palju kahjulikum.

Uuring näitas ka, et esimesest partnerist lahku läinud meestel — olenemata sellest kas tegemist oli abieluga või mitte — oli halvem vaimne tervis kui meestel, kes jäid esimese partneriga kokku. Uuring näitas ka, et mehed, et elasid lahutuse järel uue partneriga koos, olid parema vaimse tervisega kui vallaliseks jäänud või uuesti abiellunud mehed.

Partneritega kokku jäänud naised — olgu kas abielus või lihtsalt koos elades - olid parema vaimse tervisega kui naised, kes ei jäänud partneriga kokku. Uuring näitas ka, et mida rohkem lahkuminekuid neil oli ja sellest tulenevalt ka uusi suhteid, seda rohkem nende vaimne tervis kannatas.

Mitu äpardunud suhet läbi elanud naised võivad kannatada madala enesehinnangu all, ütles Stansfeld.

Uuring näitas ka, et kuigi pikaajalised suhted on kasulikud mõlema sugupoole vaimsele tervisele, on meestel emotsionaalselt kasulikum lihtsalt koos elada ja mitte abielluda. Naistele aga on emotsionaalselt kasulikum abielluda.

Kõige halvem vaimne tervis oli lahutuse järel üksi jäänud naistel, samuti naistel, kes läksid lahku partnerist, kellega nad koos elasid. Ka kulus naistel katkenud suhtest üle saamiseks rohkem aega kui meestel, näitas Stansfeldi grupi uuring.

Meeste ja naiste erinev hoiak koos elamise suhtes võib tuleneda naiste soovist tunda end suhtes turvalisemalt, ütles Stansfeld. “Kooselus ei ole turvatunne nii suur kui abielus.”

Ka näitas uuring, et vallalised naised suudavad enda eest paremini hoolt kanda kui vallalised mehed. Mehed sõltuvad sageli ühest inimesest, tavaliselt abikaasast, samas kui naistel on laiem sõprusring.

Texase ülikooli sotsioloogiadotsendi Kelly Raley sõnul on antud uuringus teatud puudus. Näiteks ei võeta uuringus arvesse tõsiasja, et parema vaimse tervisega inimesed püsivad ka suhtes tavaliselt kauem ja leiavad suhte katkemisel kergemini uue partneri.

Dr. David Katz Yale`i ülikoolist leiab, et uuringus on jõutud mitmele olulisele järeldusele, sest mehed on juba bioloogiliselt loodud rohkem järjestikusteks suheteks kui naised.

Kuigi seda sotsiaalselt taunitakse, levitavad mehed mitme partneriga koos elades oma geene paremini, ütles Katz. Naised ei saa sellisest ebastabiilsusest kasu ning neile sobivad paremini pikaajalised stabiilsed suhted.