Naised on üksmeelel: kõige ebaatraktiivsem asi mehe juures on…

 (68)
Naised on üksmeelel: kõige ebaatraktiivsem asi mehe juures on…
Foto: Shutterstock

… töötus! Just nii kinnitab hiljutine ligi 1000 inimese seas läbi viidud uuring, kus 75 protsenti küsitletud naistest tunnistas, et töötu mees ei ole nende jaoks ligitõmbav.

33 protsenti neist naistest keeldus kategooriliselt töötu mehega välja minemast ning 43 protsenti ütles, et kaaluks seda vaid juhul, kui töö leidmine on mehe esimene prioriteet. Vaid 21 protsenti uuringus osalenud naistest ütles, et neid ei huvita, kas ja kus mees töötab — peaasi, et inimene ise meeldiv on.

Mehed jäid naiste suhtes märgatavalt leebemaks — ligi pooled neist ütlesid, et naine võib vabalt ka töötu olla.

See aga ei tähenda, et kolmandikku naistest saaks “kullakaevajateks” nimetada. Suurem osa naistest ei otsi mitte materiaalset kindlustatust, vaid meest, kel oleks kindel siht ja ambitsioonid. Uuringust selgus, et naised ei otsi mitte nelja-viiekohalist palganumbrit, vaid meest, kes oleks pidevalt millegagi haaratud.

Niisiis — mehed, kui te tahate oma šansse naiste seas kasvatada, leidke endale esmalt töö!

Allikas: Daily Mail