Tee kindlaks oma stressiallikas tööl


tugevmõõdukasväikeei ole
stressstressstressstressi
Töökoht on ebamugav3210
Kehaliselt raske töö või eluohtlikud
töötingimused3210
Pikk või ebamugav tee tööle3210
Liiga palju ülesandeid või vastutusvaldkondi3210
Üksteisega vastuolus olevad nõudmised3210
Raskused info kättesaamisel3210
Oled pidevalt ajahädas3210
Ei saa mõjutada otsuseid,
millest sinu töö sõltub3210
Liiga palju vastutust teiste tegude eest3210
Pole võimalik täpselt hinnata töö tulemust3210
Liiga palju ülemusi3210
Töö ei meeldi3210
Vähe loominguvabadust3210
Pettumine töös3210
Puudub stiimul3210
Konflikt ülemuse või kaastöötajatega3210
Töökorraldus on ebaõiglane3210
Liiga palju või vähe suhtlemist3210
Norimine või kiusamine tööl3210
Elektrooniline või muu jälgimine tööl3210
Töökoha olemasoluga seotud ebakindlus3210

Liida punktid:

0-7 punkti optimaalne stressitase
8-16 enam-vähem korras
17-26 pingeline olukord
27 ja rohkem stress

Vaata ka: Tee kindlaks oma stressiallikas eraelus