TEST: Kas oskad teistega arvestada?

 (15)
naisteka scanpixi pildid
Pilt on illustreerivFoto: Scanpix

Oskus arvestada teiste inimeste mõtete ja tunnetega on väga väärtuslik omadus. Ent mitte kõik empaatia vormid pole ühtemoodi head. Uuri järele, milline empaatia tüüp on iseloomulik sinule.

Kaastunne, heatahtlikkus, altruism, empaatia … Need on sõnad, mis kirjeldavad hoolitsust ligimese eest ning moodustavad osa meie igapäevasest leksikonist. Ometi on need omadused iseenesest suur defitsiit. Neid vajatakse nii isiklikus, kui ka ühiskondlikus elus. Vajadus selliste tunnete järele tunnistab aga laialtlevinud hirmu maailma ees, mis on muutunud ettearvamatuks ja julmaks meie suhtes. Siit tekibki tarvidus vastu hakata välisele survele, ilmutades üksteise vastu rohkem inimlikkust.

Ülalmainitud mõisted ristuvad kohati üksteisega ning sageli on neid keeruline üksteisest eristada, kuigi need ei tähenda üldsegi mitte ühte ja sama. Tuleks eristada heatahtlikkust, mis seisneb sõbralikus suhtumises teistesse inimestesse, kaastunnet, mis laseb tunnetada teiste kannatusi, soovides neid aidata, ning lõpuks empaatiat, see on võimet mõista teiste inimeste mõtteid ja tundeid.

Esimesed kaks on iseloomu positiivsed jooned, empaatia aga – vastupidi levinud arvamusele – ei oma mingit suhet moraali ja heategevusega. Empaatia on võime võtta endasse teise inimese mõtteid ja emotsioone. Seda võib kasutada mitmetel eesmärkidel. Isetust kaastundest kuni manipuleerimiseni, sealhulgas omakasu arvestava strateegiana. Ja ikkagi ei saa elada harmoonilistes suhetes partneri, pereliikmete või kolleegidega, kui seda omadust pole teatavalgi määral olemas

Seotud lood:

Märgi ära need väited, mis sinu arvates kõige paremini sind iseloomustavad

1. Ma olen läbi imbunud emotsioonidest A
2. Mul on tavaliselt raske väljendada sõnades seda, mida tunnen C
3. Mul on tohutu adapteerumisvõime B
4. Mulle öeldakse sageli, et oskan kuulata ja mõista D
5. Kõikidest emotsioonidest on mulle kõige tuttavam raev C
6. Pakun tavaliselt abi, kui seda vajatakse ja küsitakse A
7. Suhtun rahulikult sellesse, kui teised lükkavad mu
abipakkumise tagasi D
8. Usaldan reeglina oma intuitsiooni B
9. Mulle öeldakse sageli, et suhtun teistesse mõistmisega
ja objektiivselt D
10. Tunnen ebamugavust, kui teised ilmutavad oma
emotsioone C
11. Tean täpselt, mida ja kellele öelda, et oma eesmärki
saavutada B
12. Teistel on lihtne minu tunnetel mängida A
13. Olen sageli oma lähedaste suhete konsultant B
14. Minu vaoshoitust peetakse sageli külmuseks või
ükskõiksuseks C
15. Minult palutakse väga sageli abi A
16. Teiste inimeste käitumine ärritab mind harva D
17. Miski ei paku mulle rõõmu, kui kellelgi minu
lähedastest on probleemid A
18. Mulle ei paku huvi teistega oma üleelamisi jagada C
19. Pühendan palju aega vaatlustele B
20. Oskan kehtestada piire, kui minult liiga palju nõutakse D
21. Ma suhtun oma esmamuljetesse kui tegutsemisjuhenditesse D
22. Võin lõpetada enamiku oma kaasvestlejate öeldud fraasidest B
23. Märkan harva, et olukord on pingeline või on kellelgi ebamugav C
24. Olen üks neist, kellele võib helistada nii öösel kui päeval A
25. Ma ei usalda eelaimdusi ega subjektiivseid tundeid C
26. Mulle öeldakse sageli, et olen sündinud diplomaat B
27. Kui näen kedagi nutmas, on ka minu silmis pisarad A
28. Juhtub, et emotsioonid tõusevad mul üle pea D
29. Olen alati oma emotsioonide peremees, oskan neid ohjes hoida B
30. Mõned inimesed teevad mind emotsioonidest tühjaks A
31. Kui minuga räägitakse, reageerin otsekohe C
32. Tunnetan, kui sobib abi pakkuda D
33. Hoolitsen rohkem teiste kui enda heaolu eest A
34. Mulle meeldib abistada, ent ei soovi teiste ülestunnistusi kuulata C
35. Vahel võib mõelda, et olen manipuleerija B
36. Mul pole harjumust teiste üle kohut mõista D
37. Mulle ei meeldi oma tundeid analüüsida B
38. Sageli öeldakse, et püüan liialt kena olla ning et ma pean õppima „ei“ ütlema A
39. Mul on lihtne ära tunda arvamust, mis minu omale vastu käib D
40. Tean suurepäraselt, millise mulje jätan vestluskaaslasele B

Tulemused

Enamus A-sid
Empaatia kui kaastunne

Rõõm, raev, kurbus … Sa tunned seda kõike ja mõõdad enda mõõdupuuga. Imad endasse emotsioone. Ent sulle ei paku rõõmu teise inimese emotsioonide tunnetamine. Sul tuleb tegutseda.

Ning sa tegutsedki, pakkudes vabatahtlikult abi ta vaevade kergendamiseks ning üritades tema eest leida lahendusi probleemidele. Oled pidevalt häälestatud sind ümbritsevate inimeste sagedustele. Teised juba teavad sinu emotsionaalset avatust ning kasutavad seda ära. Vahel nad lausa kuritarvitavad seda. Sinu hüperaktiivsust jagub kõikjale – tööle, ühistransporti, tänavale … Ning sul ei jää just palju võimalusi taastumiseks. Sellised üliempaatilised natuurid kasvavad lastest, keda sunniti ära arvama ja rahuldama oma vanemate vajadusi. Mõnedes peredes hinnatakse väga kõrgelt altruismi ja eneseohverdust, ning seegi soodustab taolist empaatiat.

Positiivne külg. Sinu heldus ja inimlikkus võidavad südameid ning annavad sügava mõtte sinu elule. Suurenenud tundlikkus aitab sul vaimustuda ilust ja headusest, mida sageli pole argipäevas märgatagi. Kui teised mõistavad kohut, siis sina oskad andestada.

Negatiivne külg. Oled kurnatud nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Oled sageli õnnetu, kui ei saa aidata. Teised võivad sind ära kasutada ning sul on keeruline leida suhetes õiget distantsi.
Tee tasakaalule. Tuleb taastada tasakaal mõistuse ja emotsioonide vahel. Püüa oma tundeid endale ratsionaalselt seletada, leia õige distants, väldi emotsionaalset ülepinget. Ning lõpuks, miks mitte rakendada oma energiat heategevusele?

Enamus B-sid
Empaatia kui strateegia

Sa kuulad ära, hindad, võtad arvesse. Sinu empaatia on realistlik. See on üheaegselt väga peen ning strateegiliselt kontrollitud.
Sa mitte üksnes ei taba vestluskaaslase tundeid ja mõtteid, vaid oskad saadud informatsiooni põhjal järeldusi teha. Kaaslased leiavad, et sul on suurepärane intuitsioon, kuigi tegelikult on see vaid hea oskus kuulata ning tähele panna. Sind võlub teiste inimeste siseelu, nad on sinu jaoks kui mõistatused, mida tuleb ära mõistatada. Miski ei rõõmusta sind nii, kui edu selles tegevuses. Professionaalses sfääris laseb selline empaatia sind lausuda õigele inimesele õigeid sõnu, vältides niiviisi riske ning saavutades seejuures kära tõstmata oma eesmärke. Võimalik, et lapsepõlves pidid sa „dešifreerima“ lähedaste vajadusi ja soove, et leida endale paik päikese all. Võib-olla tuli sul kohanduda mitme erineva inimese ja olukorraga, mis seletabki sinu suurt emotsionaalset paindlikkust.

Positiivne külg. Sul on looduse poolt kaasa antud diplomaadi adapteerumise oskus. Sa leiad kergesti sõnad, et rahustada, lohutada, julgustada. Sul on võime ebaõnne korral taas ja taas proovida, ette näha olukordi ja teiste inimeste käitumist.

Negatiivne külg. Võid osutuda manipulaatoriks. See juhtub siis, kui teine inimene osutub sinu jaoks vaid ajaviiteks või oma eesmärkide saavutamise vahendiks. Ent see võib sulle saatuslikuks saada. Kuna sa planeerid, arvestad ja näed liiga palju ette, kaotad sa oma spontaansuse ja usaldusväärsuse.

Tee tasakaalule. Lase elu ja teised inimesed vahel üllatavad sind. Ära tööta välja strateegiaid igaks elujuhtumiks. Keskendu oma soovidele ja eesmärkidele. Ära kõike üksikasjadeni läbi mõtle. Ürita vähem teisi mõjutada, neid milleski veenda. Aegajalt võta vastu teiste poolt pakutud käitumismudeleid.

Enamus C-sid
Nõrk empaatia

Sa mõistad teiste inimeste käitumist, mõtteid ja tundeid vaid niipalju, kui nad ise end avavad.

Sul on raske intuitiivselt informatsiooni vastu võtta. Oled ilmselt ratsionaalne inimene, kes hindab loogikat ning tunnistab üksnes fakte. Tunded ei huvita sind, sest need pole sinu arvates usaldusväärsed. Pole õige arvata, et see, kellel ei jätku empaatiat, ei tunneta emotsioone või on teiste vastu ükskõikne. Nõrk empaatia tähendab, et sul on raske intuitiivselt avastada ning mõista teiste inimeste emotsionaalset seisundit. Sellised raskused võivad olla tingitud mingite sündmuste tugevast mõjust (lähedaste surm, lahutus, haigused), mis on tekitanud kaitseringi. Või suur distants suhetes vanematega varajases lapsepõlves. Igal juhul on antud hetkel sinu võime teisi märgata ja mõista halvatud.

Positiivne külg. Oled objektiivne ega lase ennast teiste emotsioonidest nakatada. Sa arutled loogiliselt ja efektiivselt ning orienteerud konkreetsete lahenduste otsingutele. Sul on mõõdutunne ning oled metoodiline.

Negatiivne külg. Jätad endast negatiivse mulje. Pead aru saama, mida sa tunned ning ka väljendama oma tundeid. Kaldud sageli kiiresti vihastama (endasse kogutud emotsioonid tahavad ju lõpuks välja saada). Vahel oled paindumatu liigsest kiindumusest loogika ja faktide vastu. Sinu sisemaailm pole kuigi produktiivne, kuna sa ei lase sinna kedagi sisse.
Tee tasakaalule. Peatu mitu korda päevas ja küsi endalt: „Mida ma hetkel tunnen?“. Ürita täpselt oma emotsioonidest aru saada. Seejärel asu tasapisi oma emotsioone teiste inimestega vahetama. Faktiliste arutluste asemel väljenda seda, mida sa hetkel tunned. See aitab kehtestada uusi suhteid, lisab inimlikkust su isiksusele ning stimuleerib sinu emotsionaalset intellekti.

Enamus D-sid
Terve empaatia

Mõistad vestluskaaslase verbaalseid ja mitteverbaalseid emotsioone. Sa saad aru, mida ta tunneb ning võid jagada temaga tema emotsioone. Ent sa ei lase nendel enda üle võimust võtta.

Sulle on iseloomulik õige distantsi säilitamine. Sa ei ole liiga lähedal, ega ka mitte liiga kaugel. Sa pole liiga ükskõikne ega sekku ka liigselt. Sa ootad, kuni sinult palutakse abi. Sa ei ole ka pettunud ega ärritunud, kui sinu abi tagasi lükatakse ning sinu nõuandeid kuulda ei võeta. Täpselt samuti ei luba sa teistel oma emotsioone sulle peale pressida ning keeldud nendest, ilma et tunneksid süütunnet.

Nii nagu tööl, nii ka isiklikus elus lubab empaatia kehtestada siiraid ja heatahtlikke suhteid. Sa valid täpse suhtlemisviisi igaühega. Võimalik, et kunagi oli sul kaastundlik empaatia, seejärel tegid aga õiged järeldused. Või oled alati silma paistnud harmoonilise empaatia poolest. Selline kaalutletud positsioon sisaldab vaid plusse, kuna annab teistele valikuvabaduse ning teadmise, et nad võivad alati sinuga arvestada. Selle eest hinnatakse sind kõrgelt. Kuid võiksid ehk siiski paluda vahel ka teistelt abi või nõu. See lisab rohkem soojust sinu suhetesse. Ning nii paistaksid sa siis veidi haavatavam, seega mitte nii „täiuslik“.