Kuidas taotleda hambaravihüvitist?

 (6)
Kuidas taotleda hambaravihüvitist?
Hambaarstid soovitavad eelistada metallkarkassiga proteese.Foto: Vallo Kruuser

nenud hambaraviteenust vajavad inimesed.

Hüvitist võib taotleda sõltumata kulutuse toimumise kohast. Teenust võib olla osutatud kas Eestis või välisriigis. Blanketi hambaravihüvitise taotlemiseks saab haigekassa klienditeenindusbüroodest, haigekassa kodulehelt ja postkontoritest üle Eesti.

Avalduse koos lisadokumentidega saab tuua haigekassa klienditeenindusbüroosse, saata posti teel või skaneerituna e-postiga.

Hüvitis kantakse isiku pangakontole hiljemalt kuue kuu jooksul alates korrektse avalduse laekumisest haigekassasse. Kui hüvitist soovitakse kolmanda isiku (nt abikaasa, lapse) kontole, tuleb see avaldusel märkida.

Hüvitist saab taotleda teenuse osutamisest alates kuni kolme aasta jooksul. Kalendriaasta jooksul saab taotleda ühte inimesele soodsaimat hüvitist.

NB! Kasutamata hüvitis järgmisse aastasse edasi ei kandu!

Hambaproteeside hüvitis

Proteesihüvitist summas 255.65 eurot saavad taotleda vähemalt 63aastased kindlustatud isikud ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid. Hüvitist saab kasutada kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest. Hüvitise taotlemiseks on kaks võimalust.

1) Proteesitegijale esitatakse taotlus, milles inimene kinnitab, et soovib teenust saada proteesihüvitise summa võrra odavamalt ning taotleb, et hüvitis kantakse hiljem üle hambaraviteenuse osutajale. Sel juhul tuleb proteesitegijale teenuse eest tasuda vaid hüvitist ületav summa.

Seotud lood:

2) Proteesitegijale tasutakse esmalt ise ja hiljem taotletakse hüvitis haigekassalt tagasi. Sellisel juhul tuleb haigekassale esitada avaldus ja proteesitegija väljastatud, teenuse eest tasumist tõendav dokument. Haigekassa kannab proteesihüvitise hüvitise taotleja või tema määratud isiku kontole 90 päeva jooksul alates avalduse laekumisest haigekassasse.

Millal täitub kolm aastat ja millal saab uuesti taotleda hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast perioodi arvestama päevast, millal tema proteesid valmisid. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus siis, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu.

Laste tasuta hambaravi

Haigekassa tasub alla 19aastaste hambaravi eest. Kõige olulisem on see, et hambaarstil oleks leping haigekassaga. Kui seda lepingut pole, peab lapsevanem ise teenuse eest maksma ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa.

Tasuta hambaravi saab pärast isiku 19aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus tuvastati viimasel visiidil enne 19aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaarsti juures, kus ravivajadus tuvastati.

Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste raskete diagnooside korral.

1) Ülemine lõualuu on eespool asendis alumisest 9 mm või enam (prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam).

2) Alumine lõualuu on eespoolses asendis ülemisest (pro­geenne hambumus).

3) Esimeste hammaste kontakt puudub ja kokku puutuvad ainult tagumised purihambad (lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid).

4) Kui õigel ajal pole lõikunud eesmine lõikehammas või silmahammas (peetunud jäävintsisiivid või kaniinid).

5) Kui ühel lõualuu poolel pole moodustunud rohkem kui üks jääv­hammas (puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel).

6) Huule- ja suulaelõhe ning teised näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

Muudel juhtudel haigekassa ortodontiliste teenuste eest ei tasu. Meeles peab pidama, et ka sel juhul peab teenuse osutajal olema haigekassaga leping.

Vältimatu abi

Nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegu on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Vältimatu abi saamiseks tuleb pöörduda haigekassa lepingupartnerite poole, vastasel juhul tuleb ravi eest tasuda inimesel ise.NB!

Küsi nõu ja abi!

- Kasutatud hambaravi- või proteesihüvitise kohta saab infot haigekassa infotelefonilt 16 363 ja portaali www.eesti.ee kaudu.

- Täpsemat infot laste hambaravi, ortodontia ja haigekassa lepingupartnerite kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või haigekassa infotelefonilt 16 363.HAMBARAVI

Kellel on õigus saada hüvitist?

Kes saab hambaravihüvitist? Millised dokumendid tuleb haigekassale esitada? Hüvitise summa
Vähemalt 63aastane kindlustatu 1. Avaldus 19.18 eurot
  2. Hambaarsti väljastatud, hambaravi eest tasumist tõendav dokument  
Vanadus- ja töövõimetuspensionär 1. Avaldus 19.18 eurot
  2. Hambaarsti väljastatud, hambaravi eest tasumist tõendav dokument
Rase 1. Avaldus 28.77 eurot
  2. Hambaarsti väljastatud, hambaravi eest tasumist tõendav dokument
  3. Rasedust tõendav arstitõend

* Hüvitist saavad taotleda isikud, kellel on tekkinud suurenenud hambaravi vajadus
järgmiste tervishoiuteenuste tagajärjel:

1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;

2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;

3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;

4) protseduur, mille käigus on tekkinud trauma (endoskoopia, anesteesia jm);

5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;

6) pea- ja kaelapiirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon)
haiglaravi.