Psühholoog Toivo Niibergi sõnul on madal enesehinnang tihedalt seotud lapsepõlves saadetud negatiivsete kogemuste ning tunnetega, nagu vähene tunnustamine, julgustamine ning