1. Kui kogetud elusündmusi koguneb kehasse liiga palju, siis hakkab see tekitama kehale valu erinevates piirkondades. Kui sa sellele ei reageeri ja ainult tunnetad seda valu, siis hakkab see valu ise lahtuma.

2. Reageeringud takistavad meid vaimselt vabastamast oma probleeme ja muresid, mis viivad lõpuks haigusteni ja läbipõlemiseni.

3. Suurim viga, mida me teeme on see, et arvame, et teine inimene tekitab meile valu ja probleeme. Me paneme sellele inimesele piirid ette ja arvame, et takistame tal meile läheneda, aga see on tegelikult teisejärguline - tegelikult me sulgeme midagi iseendas.

4. Meie suhe iseendaga on põhi kõikidele suhetele ka teiste inimestega.

5. Kui me teame, kuidas hakkama saada nende tunnetega, mis meil üles tulevad, siis see on hea võimalus saada endast rohkem teadlikumaks asjades, mida me varem ei teadnud.

6. Usk, mis tekitab probleeme, on see, et kui mul on ebamugav, ma tunnen end halvasti ja mulle ei meeldi miski, siis ma väldin seda, aga kui ma seda teen, siis see kasvab suuremaks probleemiks nii mentaalselt kui ka füüsiliselt.

7. Kui ma väldin enda sees olevat stressi ega tegele sellega, siis see ei kao ära, vaid see kasvab edasi ja loob segadust igal tasemel minu kehas. See tekitab edasi segadust minu mõtetes ning see hakkab segama ka suhteid lähedaste, sõprade ja paarilisega.

8. Mida rohkem sa mõistad teise inimese olukorda, seda vähem sa annad talle hinnanguid selle osas, milline ta on. See tekitab sinus rohkem mõistmist tema suhtes, isegi kui see on sulle raske.

9. Mõistvus ei teki enne kui hinnangu andmine lõppeb. Seepärast on väga oluline mitte proovida parandada teist inimest, sest läbi selle teed sa endale rohkem liiga.

Matthew Zoltan osaleb augustikuus Ühenduses High on Life festivalil. Zoltan kavatseb festivalil rääkida näiteks kuidas läbi valubarjääride lahustamise on võimalik luua sügavamat inimestevahelist ühendust ja ka erinevate tehnikate ja sügavama meditatsiooni erinevustest.