Teadlaste sõnul võib vahel piisata ka kõigest sõnumite saatmisest või messengeris suhtlemisest, et tunda ennast õnnelikumana.

Meie sees on tugev vajadus sotsiaalse ühenduse vastu, niisiis aitavad tähenduslikud vestlused kaasa õnnehormoonide vabanemisele. Ometi näitavad küsitlused, et pea pooled meist pühendavad kallitele inimestele kõigest tund aega päevast, kui sedagi.

Ameerikas läbi viidud uuringust selgus, et inimesed on päeva lõpuks suurema tõenäosusega vähem stressis, kui nad on natukene saanud ka lobiseda või vähemalt sõpradega nalja teha. Uuringu autor professor Jeffrey Hall rõhutab, et on oluline, kellega lobised. „Lobisemine inimestega, kes on sinu jaoks olulised, suurendab heaolu rohkem, kui rääkimine inimestega, kes sulle nii väga ei meeldi, või keda sa ei tunne.“

Eksperimendi käigus pidid katsealused proovima erinevaid suhtlemisviise. Igaüks pidi päeva jooksul leidma aega, et sõbraga suhelda, või siis mitte - ja tulemustest õhtul teada andma. Seda katset korrati kahe aasta jooksul kolmes erinevas faasis ja erinevate inimestega. Suhtlus hõlmas nii sügavamaid vestlusi, niisama lobisemist kui ka tögamist.

Eksperimendis osalejad, kes olid päeva jooksul sõpradega suhelnud, ütlesid 60 protsenti suurema tõenäosusega, et nende stressitase oli vähenenud kui teistel, kes sõpradega ei suhelnud.

Mida rohkem sõpradega auru välja lasti, seda paremaid tulemusi avaldas see ka stressitasemele, aga ka kõigest ühest vestlusest päevas piisas, et tunda end paremini.

Efekt oli veelgi tugevam, kui suhtlus leidis aset näost-näkku, aga ka telefonikõned ja internetis suhtlemine tegid tuju paremaks.

Professor Hall tõdes, et sotsiaalmeedia ei ole küll nii tõhus kui päris suhtlus, aga on parem, kui mitte midagi. „Kui valik on olla täiesti üksinda või vahetada sõbraga sõnumeid, on viimane parem, ent kindlasti ei asenda internetis suhtlemine näost näkku suhtlemist.“

Allikas: The Sun