Siinkohal avaldame naislugeja arvamuse:

„See ei ole kavalus vaid sügav alatus. Kasutada ära teise inimese usaldust ja orjastada ta oma lapse isaks paljudeks aastateks. Pärast DNA testide tulekut on mehed väga haavatavad ja halvas olukorras: isegi mingi viieminutiline juhuseks võib mehele tuua kaasa ligi 20-aastase arvete maksmise lapse ülevalpidamiseks, keda tema ei soovinud ja kes temalt lihtsalt välja peteti. Ütlen seda naisena.

Pärast DNA testide tulekut on mehed väga haavatavad ja halvas olukorras.

Meestel peaks olema juriidiline õigus end sellistes olukordades kaitsta, kuid seadusandlus ei ole sellele teemale järele jõudnud, kahjuks. Leian, et kui naine lapse niimoodi välja petab, siis 1. on see äärmiselt ebamoraalne ja ebaeetiline, 2. peaks ta vastutama ja kasvatama last ainuisikuliselt üksi.“