Kõik, mida teeme ärkamise hetkest kuni uinumiseni, on meie enesehinnangu peegeldus ja avaldab otsest mõju sellele, mida manifesteerime. See tähendab, et igapäevased tegevused aval­davad meie tulevikule tugevat mõju.

Siin on kolmkümmend asja, mida saad iga päev teha oma käi­tumise kohandamiseks, et olla vastavuses oma parima minaga ning võimendada manifesteerimisteekonda. Vali iga päev mõni tegevus, mida sel päeval teha.