Üksilduse tekitajad võivad olla:

  • uude keskkonda kolimine, kui sa kedagi veel ei tunne ja arvad, et ei kuulu justkui veel sinna;

  • pensionile jäämine või töökoha kaotus, kui kaob ära vajalik olemise tunne;

  • ebakvaliteetsed suhted, kus sa tunned, et sind ei kuulata, mõisteta ega aktsepteerita;

  • madal enesehinnang, mis tekitab tunde, et sa ei vääri teiste armastust;

  • lahutus või lähedase kaotus, kui kaob ära vajalik olemise tunne kellegi heaks.