Ära lükka elu edasi – ela siin ja praegu.

Merliis toob välja, et peab siinkohal silmas seda, et naudiksid ka päriselt hetki ja mitte ei elaks selles, mida ma tahaksin ja kuidas oleks. Võib-olla tahame muuta näiteks oma elu, kallimat või töökohta, sest me pole sellega rahul. Kui rahulolematus aga koguaeg kasvab, siis lõpuks me ei suudagi märgata ilu enda ümber.