Teisest küljest, kui kardiot harrastavad inimesed kuulasid rattaga sõites ainult ühtlase tempoga muusikat, ei teatanud nad paremast tujust ega suurenenud jõust. Teadlaste sõnul nende tulemused toetavad hüpoteesi, et positiivne meeleolu treenimise ajal mõjutab treeningu eeliseid positiivselt ja annab rohkem jõudu trenni tegemiseks. Ehk kui laulu gruuvi rütm tekitab naudingut ja erutust, stimuleerib see prefrontaalset ajukoort ja suurendab täidesaatvat funktsiooni.

Huvitaval kombel leidsid teadlased, et gruuvi rütmid näisid aktiveerivat vasakut dorsolateraalset prefrontaalset ajukoort ja parandavat täidesaatvat funktsiooni ainult siis, kui kuulaja tundis muusikast inspiratsiooni. „Käesolevas uuringus tegime ajust pilte, et hinnata vastavaid muutusi täidesaatvas funktsioonis ja mõõtsime individuaalseid psühholoogilisi reaktsioone gruuv-muusikale,“ ütles uuringu autoritest. „Tulemused olid üllatavad,“ lisas ta. „Leidsime, et gruuvi rütm suurendas täidesaatvat funktsiooni ja aktiivsust ainult neil osalejatel, kes teatasid, et neile meeldib taoline muusika.“

Allikas: Psychology Today