Rääkides inimeste eripäradest ja suhtumisest nendesse, toob Laus näitena välja paindumatuse. „Kas paindumatus on siiski midagi keerukat ja rasket või on paindumatus midagi positiivset“ küsib seepeale Soomre ja lisab, et paljude jaoks on paindumatus takistuseks – me elame kiiresti muutuvas maailmas ja meil on vaja kogu aeg kiiresti edasi liikuda. Ometi saab paindumatust vaadata positiivse ja kasulikuna, kui seda tervikuna mõista ja õppida õiges kohas rakendama.