„Ise viskasin kõik lapsed kodust välja, kui neil oli haridus käes ja töökohad leitud, sest inimene peab saama kätte kogemuse ise oma elu planeerida ja vastutada oma elu ja tegemiste eest. Loomulikult võivad nad vajadusel ka tagasi kolida, sest see on nende tagala juhuks, kui peaksid ajutiselt hätta jääma.

Samas, eks see ole iga perekonna enda asi, kuidas nad oma elu elavad, sest kui näiteks ruumi on, siis pole mõtet ka teisi rikkaks teha, vaid raha korjata oma elamise muretsemiseks, eriti veel siis, kui üksteisega sobitakse ega käida närvidele. Samas aga täielikult ema-isa rahakoti peal elada täiskasvanuna on kuidagi mage, siis võiks vanematele kuidagi või mingis summas elamiskulusid hüvitada.“