Kahjuks võivad mõned fraasid tahtmatult näidata pigem emotsionaalset ebaküpsust kui tarkust, mida me püüame edasi anda. Kui keegi kasutab vestluses teatud fraase, võib see viidata sellele, et ta pole emotsionaalselt nii intelligentne, kui ta võiks olla.